Rybnik.pl
Maroko-Nowiny

Zamknięcie ulicy Piownik

Od 30 czerwca na okres ok. 2,5 miesięca zamknięta będzie ulica Piownik, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hibnera do skrzyżowania z ulicą Bohaterów Westerplatte.