ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Seniorzy

Zawieszenie dyżurów Rady Seniorów

W związku z zakończeniem kadencji Rybnickiej Rady Seniorów dyżury Rady oraz wydawanie Kart Seniora zostają zwieszone do końca roku.