ScrollTop-ico

Zgłoś swój pomysł na Rybnik!

Zostało jeszcze tylko kilka dni na złożenie propozycji projektów lokalnych i ogólnomiejskich do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok. Pomysły można zgłaszać do 21czerwca br.

Projekt można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie (format.pdf), z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz ze zeskanowaną dokumentacją stanowiącą załączniki do projektu.

Zachęcamy do pisania i składania projektów. Budżet obywatelski na 2020 rok z kwotą blisko 4,9 mln zł!

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania: BUDŻET OBYWATELSKI 2020
 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności