Rybnik
Komunikaty

Zgłoś uwagi do projektu

Do 5 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika”.

Projekt wyłożony został do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta, w budynku przy ul. Zamkowej 5. Z jego treścią można się zapoznać:

 • od poniedziałku do środy, w godz. 8.00-13.30
 • w czwartki, w godz. 11.00-17.00
 • w piątki, w godz. 8.00-12.00

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, pod nr: 32 43 92 187,   32 43 92 189,   32 43 92 181   lub 32 43 92 182.
 

W wersji online projekt opublikowany został w BIP UM:
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika - aktualizacja 2020 [pdf - 58 MB]


Uwagi i wnioski do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika" zgłaszać można do 5 sierpnia br., podając swoje imię, nazwisko lub nazwę firmy/jednostki organizacyjnej:


Celem opracowania jest:

 • ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwagazowe;
 •  identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju gminy w oparciu o dostępne dokumentyplanowania przestrzennego jako baza do oceny zapotrzebowania na energię;
 •  identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy;
 • określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię;
 • wytyczenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii;
 • określenie możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii, w tym OZE;
 • określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej;
 • określenie zakresu współpracy z innymi gminami;
 • wytyczenie kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy realizacji założeń do planu zaopatrzenia.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: