Rybnik.pl
Kultura

Zmieniamy kulturę na lepsze!

Rusza rybnicka edycja programu „DNA Miasta”, którego efektem ma być miejski plan rozwoju kultury. W ramach przedsięwzięcia zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat stanu miejskiej kultury i jakości polityki kulturalnej w Rybniku.

Rybnik konsekwentnie pracuje nad poprawą jakości tworzenia i uczestnictwa w kulturze miejskiej, oferując m.in. wiele ciekawych wydarzeń.

Dla dalszego rozwoju kultury ważne jest przyjrzenie się dotychczasowym działaniom i przeprowadzenie badań, które pomogą w stworzeniu dobrego planu na przyszłość.

Dlatego też Miasto będzie uczestniczyć w programie „DNA Miasta”, który od 2009 r. zajmuje się wspieraniem rozwoju miejskich polityk kulturalnych i tworzeniem dobrych praktyk w zarządzaniu kulturą.

Efektem rybnickiej edycji programu „DNA Miasta” będzie diagnoza stanu miejskiej polityki kulturalnej i opracowany na jej podstawie plan rozwoju kultury. Wszystkie prace będą prowadzone we współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska twórców i animatorów kultury.

W program "DNA Miasta" włączyć się może każdy mieszkaniec Rybnika uczestniczący w kulturze i zainteresowany poprawą jej stanu. Zapraszamy więc do wypełnienia ankiety on-line, której wyniki będą punktem wyjścia do dalszych prac.

Ankieta będzie dostępna do 26 stycznia - PRZEJDŹ DO ANKIETY 

Wnioski z udziału Rybnika w programie „DNA Miasta” zostaną przestawione na IV Rybnickim  Form Kultury, które odbędzie się 13 kwietnia br. w Domu Kultury w Boguszowicach.


Efektem programu „DNA Miasta” jest 13 raportów badawczych, z których najważniejszy –  „Raport „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 największych polskich miast. Członkowie zespołu współpracowali z władzami 23 miast, a zdobyta wiedza była inspiracją dla uczestników ponad 250 krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i wydarzeń poświęconych kulturze. W ubiegłym roku program „DNA Miasta” z sukcesem przeprowadził Koszalin, w rezultacie tworząc miejską strategię rozwoju kultury.

Udostępnij: