Rybnik
Ekologia

Zwycięska biblioteka i jej "ekoteka"

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna została laureatem X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, dzięki czemu podczas letnich wakacji będzie realizować projekt „Letnia ekoteka młodego człowieka".

Rybnicki projekt zakłada przeprowadzenie dla 25 dzieci wakacyjnych warsztatów edukacyjnych poszerzających wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Przez cztery tygodnie, poprzez warsztaty,  dzieci będą nabywały wiedzę i doświadczenie, które wykorzystane zostanie przy tworzeniu ekoteki – graficznego zbioru dobrych i złych praktyk ekologicznych. Celem projektu jest utrwalanie dobrych wzorców oraz wpływ na zmianę mentalności w rodzinach dzieci.

Każdy tydzień realizowany będzie pod sprecyzowanym hasłem:

  • I woda
  • II powietrze
  • III ziemia (las)
  • IV codzienność

Tegoroczna jubileuszowa X edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii realizowana przez GAZ-SYSTEM w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami” cieszyła się największym zainteresowaniem ze wszystkich dotychczasowych edycji. Łącznie wpłynęło 201 wniosków o dofinansowanie.

Warto podkreślić, z województwa śląskiego wytypowanych zostało jedynie 5 organizacji. Szczegóły konkursu.

Fundusz Naturalnej Energii jest organizowany już po raz dziesiąty. Ideą konkursu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. W tym roku do rozdysponowania było 250 000 zł na terenie pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Wnioskujący przesłali aż 201 wniosków o dofinansowanie inicjatyw podejmujących ważne tematy ekologiczne.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: