ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Zwycięska koncepcja pawilonu CEA

4 lipca br. ogłoszone zostały wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku.

Konkurs ogłoszony został w marcu przez Miasto Rybnik, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Prace można było składać do 30 maja br.

Zwycięzcą konkursu, zdobywcą I Nagrody został mgr inż. arch. Paweł Skóra, którego koncepcja architektoniczna, zdaniem jury, w największym stopniu spełniała wymogi postawione w konkursie, ze szczególnym uwzględnieniem jakości projektowanej architektury.

"Budynek, który umiejętnie wpisuje się w otoczenie i znakomicie odpowiada miejscu stając się ważnym elementem porządkującym chaotyczne wnętrze kwartału" - czytamy w uzasadnieniu Komisji Konkursowej. "Wyważona lokalizacja pawilonu pośrodku działki wytwarza cztery strefy kreatywnej aktywności artystycznej zapraszając gości do środka. Zwarta bryła pawilonu urzeka swoją prostotą, a sposób w jaki zaprojektowano elewacje wzbudza zainteresowanie wnętrzem obiektu. Przestrzeń ekspozycyjna znajdująca się na piętrze sprzyja kontemplacji sztuki, wnętrza podkreślają eksponaty nie rywalizując z nimi. Rozsądnie zaplanowany czytelny układ, dobór materiałów i prosta konstrukcja przy skromnym budżecie jakim dysponuje Inwestor są tu właściwe. Stonowane elewacje bryły będą stanowiły znakomite tło dla zewnętrznej ekspozycji."

II Nagrodę jury przyznało pracowni ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski, a dwie równorzędne III Nagrody otrzymali: Pracownia Architektoniczna Kaczor Michalak s.c. oraz ZOBA ARCHITEKCI. Przyznano również dwa wyróżnienia honorowe.

Prace konkursowe oceniane były według następujących kryteriów:

  • walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 80%;
  • walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%

Zwycięzca konkursu otrzyma 12 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

***

Projekt Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej oraz zagospodarowania terenu założenia przy ulicy gen. J. Hallera, zakłada powstanie przestrzeni dla prowadzenia działalności wystawienniczej oraz edukacyjno-popularyzatorskiej w dziedzinie sztuki nowoczesnej. Działalność Pawilonu CEA prowadzona będzie w formie galerii z ekspozycją stałą i czasową, a także centrum spotkań tematycznych, zajęć twórczych i szeroko pojętej stymulacji kulturalno-artystycznej użytkowników. Centrum Edukacji Artystycznej to jeden z elementów, z którego składać będzie się Projekt „Rzeczna”.

> Pozostałe wyniki na stronie SARP.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności