ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Bezpieczeństwo

Najważniejsze telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż miejska 986
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Centrum Antyterrorystyczne 996

Komenda Miejska Policji

Plac Armii Krajowej 5,
44-200 Rybnik

Numer alarmowy: 997

Kontakt:
tel. 47 85 572 00 - punkt informacyjny
fax: 47 85 572 44

Oficer Dyżurny KMP Rybnik:

tel. 47 85 572 55
e-mail: dyzurny@rybnik.ka.policja.gov.pl 


Państwowa Straż Pożarna

ul. Świętego Józefa 4,
44-200 Rybnik

Telefon alarmowy: 998

Kontakt:
Centrala telefoniczna: 32 4395800
Powiatowe Stanowisko Kierowania (24h):
32 439 58 01

e-mail: psp@rybnik.kmpsp.gov.pl


Pogotowie Ratunkowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3

Numer alarmowy: 999

ul. Energetyków 46,
44-200 Rybnik


Straż Miejska

ul. Władysława Stanisława Reymonta 54,
44-200 Rybnik

Numer alarmowy: 986

Ekopatrol Straży Miejskiej

numer alarmowy 986 lub tel. 32 42 27 254

Strona www: www.sm.rybnik.pl

e-mail: interwencja@sm.rybnik.pl


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Św. Józefa 4 , 44-200 Rybnik (budynek KM PSP) 

tel. 32 422 10 00,  fax. 32 439 58 10,

e-mail: pczk@miastorybnik.pl
 


Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostki ratowniczo-gaśnicze w dzielnicach:

*KSRG -  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Udostępnij: