Akcja Zima

AKCJA ZIMA w Rybniku

Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg Krajowych, Wojewódzkich, Powiatowych oraz Gminnych na terenie Miasta Rybnika, są Rybnickie Służby Komunalne. W przypadku konieczności zgłoszenia wystąpienia zagrożeń zimowych, dostępne są następujące środki łączności:
 

Telefony dyżurne „Akcji Zima":

 • Rybnickie Służby Komunalne:
  • (32) 432 95 60
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • (32) 422 10 00
 • Straż Miejska Rybnik:
  • (32) 422 72 54
  • 986


Telefony dyżurne innych podmiotów:

 • Straż Pożarna - (32) 422 03 11, 998
 • Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg - (32) 439 21 48
 • Urząd Miasta Rybnika, Wydział Komunikacji - (32) 439 20 65
 • Zakłady Gazownicze - (32) 422 34 19
 • Zakład Energetyki Cieplnej - (32) 422 46 45
 • Wodociągi Rybnik - (32) 422 36 81
 • Zarząd Zieleni Miejskiej - (32) 424 88 38
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - (32) 422 60 36


Łączna długość dróg, na których prowadzona będzie akcja odśnieżania:
• drogi krajowe: 17,5 km
• drogi wojewódzkie: 34,0 km
• drogi powiatowe: 98,2 km
• drogi gminne: 299,5 km
 
UWAGA!! Akcja Zima na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty gospodarcze takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

Roboty przygotowawcze i zapasy materiałowe:
• Rozwiezienie skrzyń z piaskiem i ich ustawienie
• Rozwiezienie i ustawienie płotków przeciwśnieżnych
• Wyposażenie pracowników w odzież ochronną zimową, sprzęt i narzędzia

Zapasy materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych:
- piasek - ok. 770 ton
- chlorek sodu -  ok. 1242 ton
- roztwór solanki - ok. 6000 litrów

W sytuacji klęski żywiołowej lub zdarzeń nadzwyczajnych: wsparcia udziela PCZK oraz doraźnie zbiera się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
 

Dokumenty:

 

UWAGA CZAD! (więcej informacji  =>tutaj)


Kominiarze. Rejony działania na terenie Rybnika.


Udostępnij: