ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Akcja Zima

AKCJA ZIMA w Rybniku

Przeszło 467 kilometry dróg różnych kategorii odśnieżają Rybnickie Służby Komunalne w ramach Akcji Zima.

W tym sezonie, do zimowego utrzymywania dróg mogą korzystać z zasobów ok. 700 ton piasku oraz ok. 1400 ton soli drogowej. Wyznaczonych jest 12 tras zimowego utrzymania dróg.

Akcja zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

Wszelkie problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg zgłaszać można do RSK,
pod całodobowym  nr tel.: 32 43 29 560.

 

Łączna długość dróg w Rybniku, na których prowadzona jest akcja odśnieżania:

 • krajowe - 17,5 km
 • wojewódzkie - 37,4 km
 • powiatowe - 104,8 km
 • gminne - 307,4 km

 

Telefony dyżurne „Akcji Zima":

 • Rybnickie Służby Komunalne:
  • (32) 432 95 60
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • (32) 422 10 00
 • Straż Miejska Rybnik:
  • (32) 422 72 54
  • 986


Telefony dyżurne innych podmiotów:

 • Straż Pożarna - (32) 422 03 11, 998
 • Zakłady Gazownicze - (32) 422 34 19
 • Zakład Energetyki Cieplnej - (32) 422 46 45
 • Wodociągi Rybnik - (32) 422 36 81
 • Zarząd Zieleni Miejskiej - (32) 424 88 38
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - (32) 422 60 36

 

UWAGA!! Akcja Zima na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty gospodarcze takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

Roboty przygotowawcze i zapasy materiałowe:

 • rozwiezienie skrzyń z piaskiem i ich ustawienie
 • rozwiezienie i ustawienie płotków przeciwśnieżnych
 • wyposażenie pracowników w odzież ochronną zimową, sprzęt i narzędzia


Zapasy materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych:

 • sól drogowa - około 1 400 ton
 • piasek płukany - około 700 ton


W sytuacji klęski żywiołowej lub zdarzeń nadzwyczajnych: wsparcia udziela PCZK oraz doraźnie zbiera się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
 ODŚNIEŻANIE DRÓG W RYBNIKU:

 • Drogi główne – czyli wjazdowe i wyjazdowe z miasta oraz wszystkie drogi, po których porusza się komunikacja miejska utrzymywane są przez sprzęt RSK. Wyjazd do odśnieżania na te drogi odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu opadów, a pługo-piaskarki pozostają na swoich trasach, aż do ustąpienia opadów i do uzyskania pełnej przejezdności tych dróg. Do utrzymania dróg używana jest sól drogowa, a drogi te utrzymywane są na czarno, według II i III standardu utrzymania zimowego, co oznacza iż jezdnia jest odśnieżona i posypana na całej szerokości drogi. Dopuszczalne są natomiast odstępstwa od tych standardów informujące, że po ustaniu opadów śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać na drodze od 4 – 6 godzin.
   
 • Drogami bocznymi, dojazdowymi w każdej dzielnicyoraz chodnikami zajmują się podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze podyktowanej przepisamizamówień publicznych. Drogi te są utrzymywane według IV kategorii odśnieżania co oznacza, iż drogi utrzymywane są na biało, a miejsca gdzie ruch mógłby być utrudniony (tj. podjazdy, łuki) posypywane są piaskiem lub solą przez sprzęt RSK. W IV standardzie utrzymania dróg jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalnym odstępstwem od tego standardu, po ustaniu opadów śniegu jest występowanie śniegu i błota pośniegowego przez 8 godz., występowanie zasp przez 8 godz., występowanie dopuszczalnych przerw w komunikacji do 8 godz.
   
 • Część chodników w mieście jest odśnieżana i posypywana również ręcznie przez pracowników RSK. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymywania chodników bezpośrednio  przylegających do posesji ciąży na właścicielu tej posesji.

   

  ZAGROŻENIA ZIMOWE

  W okresie późnej jesieni, zimy oraz wczesnej wiosny, możliwe jest wystąpienie śnieżyc i gołoledzi, co wiąże się z możliwością pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń.

  • Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30C. Może to być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.
  • Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!) typowymi objawami są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia, bladość palców rąk i nóg.
  • Wychłodzenie - jest stanem gdy temperatura ciała spada poniżej 35C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, senność.

  Pamiętaj! Jeśli podejrzewasz u kogoś odmrożenie bądź wychłodzenie niezwłocznie wezwij pomoc medyczną oraz rozpocznij powolne ogrzewanie osoby zaczynając od torsu. Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji. Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia.

  Obfite śnieżyce lub gołoledź mogą spowodować:

  • Blokadę ruchu na drogach i liniach kolejowych (zaspy, oblodzenia, połamane drzewa);
  • Uszkodzenie linii energetycznych przesyłowych na skutek nadmiernego oblodzenia, zakłócenia w dostawie artykułów żywnościowych dla ludności;
  • Katastrofy drogowe z udziałem przewoźników transportujących materiały niebezpieczne;
  • Zakłócenia w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej;
  • Bardzo duża ilość osób poszkodowanych w ruchu pieszym w skutek pośliźnięć (złamania rąk, nóg itp.)

  Bądź przygotowany na wystąpienie: śnieżyc, zawiei i niskich temperatur!

  • W czasie opadów w miarę możliwości pozostań w domu;
  • Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, załóż ciepłą odzież (najlepiej wielowarstwową) oraz powiadom kogoś o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce i celu wyjścia;
  • Słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe
  • i telewizję;
  • Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie;
  • Zwracaj uwagę na zwisające z dachów sople oraz zwały śniegu, które mogą zagrozić Twojemu bezpieczeństwu (w miarę możliwości nie przechodź pod nimi);
  • Oszczędzaj zapasy energii poprzez stopniowe obniżanie temperatury w domu
  • i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach;
  • Jeżeli używasz piecyków, zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczeń w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla „Czadem";
  • Zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem
  • Unikaj dzikich lodowisk, chroń dzieci przed niebezpieczną zabawą.

   

  JAZDA SAMOCHODEM W ZIMIE

  Jedną z wielu przyczyn dużej liczby ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości zasad postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować sprawdź następujące elementy twojego samochodu:

  • Poziom płynów eksploatacyjnych, w tym: płyn chłodzący, płyn hamulcowy oraz płyn do spryskiwaczy;
  • Elementy samochodu, w tym: akumulator, wycieraczki, układ zapłonowy, termostat, światła awaryjne, układ wydechowy, układ ogrzewania, hamulce, opony (zimowe);
  • Sprawdź także, czy w samochodzie posiadasz zmiotkę oraz skrobak do szyb, co pomoże w utrzymaniu sprawności samochodu w warunkach zimowych, przy oblodzeniu i zaśnieżeniu pojazdu;

  Zasady podróżowania w okresie zimy:

  • Jeśli musisz wyruszyć w podróż w okresie zimy, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu;
  • Jeżeli podróżujesz samochodem, staraj się podróżować w dzień;
  • Nigdy nie podróżuj samotnie oraz poinformuj innych o swoi planie podróży;
  • Staraj się podróżować głównymi drogami. Unikaj bocznych dróg i skrótów;
  • Przygotuj swój samochód do zimy;
  • Pamiętaj, że działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy na drogach;
  • Jeśli znajdziesz się na wyludnionych obszarach leśnych lub rolnych, rozłóż dużą płachtę (najlepiej jaskrawą) na śniegu, by zwrócić uwagę ratowników lub samolotów (śmigłowców) oraz co pewien czas dawaj sygnały światłami oraz klaksonem;

  Gdy utknąłeś w drodze:

  • Zjedź z głównego pasa, włącz światła awaryjne, i wywieś jaskrawa tkaninę na antenie samochodu lub przez okno;
  • Pozostań w swoim samochodzie, by ratownicy mogli łatwo Cię znaleźć, o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógł byś znaleźć schronienie;
  • Używaj wszelkich dostępnych materiałów do poprawy izolacji samochodu;
  • Włączaj silnik i ogrzewanie co godzinę, na 10 minut, w celu utrzymania ciepła.
  • Zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymuj rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla lepszej wentylacji lekko uchyl szyby;
  • Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi. Od czasu do czasu klaskaj
  • w dłonie, wykonuj wymachy ramionami lecz unikaj przemęczenia.Staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo;
  • Ogrzewaj się przykrywając się z innymi pasażerami wierzchnim ubraniem lub kocami;
  • Wymieniaj się z innymi w czasie snu - jedna osoba musi stale czuwać, by obudzić wszystkich gdy zauważy nadchodzącą pomoc;
  • Bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora - ogranicz potrzeby zużycia energii, używaj światła, ogrzewania i radia w zależności od możliwości;
  • W nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli Cię zobaczyć.

   

  Uwaga czad!


  Jeśli odtworzysz film, YouTube wyśle ​​Ci kilka plików cookie!
  Akceptuje - OdtwórzAkceptuje dla wszystkich filmów - Odtwórz
  ×

  Udostępnij: