Rybnik.pl

Akcja Zima

AKCJA ZIMA w Rybniku

Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg Krajowych, Wojewódzkich, Powiatowych oraz Gminnych na terenie Miasta Rybnika, są Rybnickie Służby Komunalne. W przypadku konieczności zgłoszenia wystąpienia zagrożeń zimowych, dostępne są następujące środki łączności:
 

Telefony dyżurne „Akcji Zima":

 • Rybnickie Służby Komunalne:
  • 432 95 60
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • 422 10 00
 • Straż Miejska Rybnik:
  • 422 72 54
  • 986


Telefony dyżurne innych podmiotów gospodarczych:

 • Straż Pożarna - 42 20 311, 998
 • Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg - 43 92 148
 • Urząd Miasta Rybnika, Wydział Komunikacji - 43 92 056
 • Zakłady Gazownicze - 42 23 419
 • Zakład Energetyki Cieplnej - 42 24 645
 • Wodociągi Rybnik - 42 23 681
 • Zakład Zieleni Miejskiej - 42 48 838
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 42 26 036


Łączna długość dróg, na których prowadzona będzie akcja odśnieżania:
• drogi krajowe: 17,5 km
• drogi wojewódzkie: 34,0 km
• drogi powiatowe: 98,2 km
• drogi gminne: 299,5 km
 
UWAGA!! Akcja Zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty gospodarcze takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

Roboty przygotowawcze i zapasy materiałowe:
• Rozwiezienie skrzyń z piaskiem i ich ustawienie
• Rozwiezienie i ustawienie płotków przeciwśnieżnych
• Wyposażenie pracowników w odzież ochronną zimową, sprzęt i narzędzia

Zapasy materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych:
- piasek - ok. 600 ton
- chlorek sodu -  ok. 1100 ton
- roztwór solanki - ok. 1600 litrów

W sytuacji klęski żywiołowej lub zdarzeń nadzwyczajnych: wsparcia udziela PCZK oraz doraźnie zbiera się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
 

Dokumenty:

 

UWAGA CZAD! (więcej informacji  =>tutaj)


Kominiarze. Rejony działania na terenie Rybnika.


Udostępnij: