ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Co robić w przypadku zagrożeń

Szanowni Państwo!
Wiedza o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych jest niezwykle cenna. Publikacja „Powszechna samoobrona. Obrona Cywilna Miasta Rybnika” w sposób rzeczowy i kompleksowy podejmuje temat szeroko rozumianych zagrożeń, z którymi możemy się spotkać w naszym codziennym życiu. Co równie istotne, broszura jasno i przystępnie opisuje także sposoby postępowania w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia.
Jestem przekonany, że ten opracowany przez specjalistów Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności skrypt usprawni realizację szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony na terenie Rybnika. Zachęcam do uważnej lektury, by dzięki niej zyskać poczucie bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia opisywanych okoliczności.

Z szacunkiem
Piotr Kuczera
Prezydent - Szef Obrony Cywilnej Miasta Rybnika


Udostępnij: