ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

PCZK

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w systemie całodobowych dyżurów i mieści się w Komendzie Miejskiej PSP w Rybniku, przy ul. Świętego Józefa 4.

Kontakt z PCZK:
tel.: 32 42 21 000,    fax: 32 43 95 810     e-mail: pczk@miastorybnik.pl

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

  • Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
    na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  • Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
  • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
  • Przyjmowanie zgłoszeń od służb i mieszkańców mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Miasta.
Udostępnij: