ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Zagrożenia zimowe

ZAGROŻENIA ZIMOWE

W okresie późnej jesieni, zimy oraz wczesnej wiosny, możliwe jest wystąpienie śnieżyc i gołoledzi, co wiąże się z możliwością pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń.

 • Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30C. Może to być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.
 • Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!) typowymi objawami są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia, bladość palców rąk i nóg.
 • Wychłodzenie - jest stanem gdy temperatura ciała spada poniżej 35C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, senność.

Pamiętaj! Jeśli podejrzewasz u kogoś odmrożenie bądź wychłodzenie niezwłocznie wezwij pomoc medyczną oraz rozpocznij powolne ogrzewanie osoby zaczynając od torsu. Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji. Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia.

Obfite śnieżyce lub gołoledź mogą spowodować:

 • Blokadę ruchu na drogach i liniach kolejowych (zaspy, oblodzenia, połamane drzewa);
 • Uszkodzenie linii energetycznych przesyłowych na skutek nadmiernego oblodzenia, zakłócenia w dostawie artykułów żywnościowych dla ludności;
 • Katastrofy drogowe z udziałem przewoźników transportujących materiały niebezpieczne;
 • Zakłócenia w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej;
 • Bardzo duża ilość osób poszkodowanych w ruchu pieszym w skutek pośliźnięć (złamania rąk, nóg itp.)

Bądź przygotowany na wystąpienie: śnieżyc, zawiei i niskich temperatur!

 • W czasie opadów w miarę możliwości pozostań w domu;
 • Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, załóż ciepłą odzież (najlepiej wielowarstwową) oraz powiadom kogoś o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce i celu wyjścia;
 • Słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe
 • i telewizję;
 • Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie;
 • Zwracaj uwagę na zwisające z dachów sople oraz zwały śniegu, które mogą zagrozić Twojemu bezpieczeństwu (w miarę możliwości nie przechodź pod nimi);
 • Oszczędzaj zapasy energii poprzez stopniowe obniżanie temperatury w domu
 • i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach;
 • Jeżeli używasz piecyków, zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczeń w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla „Czadem";
 • Zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem
 • Unikaj dzikich lodowisk, chroń dzieci przed niebezpieczną zabawą.

 

JAZDA SAMOCHODEM W ZIMIE

Jedną z wielu przyczyn dużej liczby ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości zasad postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować sprawdź następujące elementy twojego samochodu:

 • Poziom płynów eksploatacyjnych, w tym: płyn chłodzący, płyn hamulcowy oraz płyn do spryskiwaczy;
 • Elementy samochodu, w tym: akumulator, wycieraczki, układ zapłonowy, termostat, światła awaryjne, układ wydechowy, układ ogrzewania, hamulce, opony (zimowe);
 • Sprawdź także, czy w samochodzie posiadasz zmiotkę oraz skrobak do szyb, co pomoże w utrzymaniu sprawności samochodu w warunkach zimowych, przy oblodzeniu i zaśnieżeniu pojazdu;

Zasady podróżowania w okresie zimy:

 • Jeśli musisz wyruszyć w podróż w okresie zimy, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu;
 • Jeżeli podróżujesz samochodem, staraj się podróżować w dzień;
 • Nigdy nie podróżuj samotnie oraz poinformuj innych o swoi planie podróży;
 • Staraj się podróżować głównymi drogami. Unikaj bocznych dróg i skrótów;
 • Przygotuj swój samochód do zimy;
 • Pamiętaj, że działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy na drogach;
 • Jeśli znajdziesz się na wyludnionych obszarach leśnych lub rolnych, rozłóż dużą płachtę (najlepiej jaskrawą) na śniegu, by zwrócić uwagę ratowników lub samolotów (śmigłowców) oraz co pewien czas dawaj sygnały światłami oraz klaksonem;

Gdy utknąłeś w drodze:

 • Zjedź z głównego pasa, włącz światła awaryjne, i wywieś jaskrawa tkaninę na antenie samochodu lub przez okno;
 • Pozostań w swoim samochodzie, by ratownicy mogli łatwo Cię znaleźć, o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógł byś znaleźć schronienie;
 • Używaj wszelkich dostępnych materiałów do poprawy izolacji samochodu;
 • Włączaj silnik i ogrzewanie co godzinę, na 10 minut, w celu utrzymania ciepła.
 • Zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymuj rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla lepszej wentylacji lekko uchyl szyby;
 • Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi. Od czasu do czasu klaskaj
 • w dłonie, wykonuj wymachy ramionami lecz unikaj przemęczenia.Staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo;
 • Ogrzewaj się przykrywając się z innymi pasażerami wierzchnim ubraniem lub kocami;
 • Wymieniaj się z innymi w czasie snu - jedna osoba musi stale czuwać, by obudzić wszystkich gdy zauważy nadchodzącą pomoc;
 • Bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora - ogranicz potrzeby zużycia energii, używaj światła, ogrzewania i radia w zależności od możliwości;
 • W nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli Cię zobaczyć.

ODŚNIEŻANIE DACHÓW

Apel do administratorów obiektów budowlanych:

W związku z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z listopada 2022 r. przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty o płaskiej powierzchni dachowej lub nieznacznym jej nachyleniu.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) „Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

Za niedopełnienie obowiązku usuwania z dachu nagromadzonego śniegu oraz sopli grożą kary przewidziane prawem budowlanym.

Uwaga czad!


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Udostępnij: