ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski 2016

Budżet obywatelski - lista projektów: 

Publikujemy listę projektów ogólnomiejskich oraz lokalnych, które w dniach 14-18 września 2015 r.zostaną poddane pod głosowanie lub skierowane do konsultacji społecznych oraz listę projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.  

Zespół ds. budżetu obywatelskiego, powołany zarządzeniem nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r., 25 sierpnia br. zweryfikował projekty, zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2016.

Głosowanie nad zgłoszonymi projektami odbędzie się w dniach 14-18 września br. w 24 rybnickich placówkach oświatowych, od otwarcia danej placówki do godz. 18.00. Swój głos będzie również można oddać w dniach 15-18 września br. w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Rzecznej 8 (obok targowiska) w godzinach pracy urzędu.

14 września br., tj. w pierwszym dniu głosowania, odbędą się spotkania otwierające, podczas których zostaną przedstawione projekty lokalne przez ich autorów oraz ogólnomiejskie przez osoby wskazane przez rady dzielnic. Spotkania otwierające zorganizowane zostaną w wyznaczonych szkołach(PDF) i rozpoczną się o godz. 17.00.

WYNIKI GŁOSOWANIA 2015

Głosowanie mieszkańców nad projektami lokalnymi i ogólnomiejskimi zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2016 przeprowadzono w dniach 14 – 18 września 2015 r.

Każdy mieszkaniec Rybnika, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat, mógł oddać jeden głos na projekt lokalny, właściwy dla swojego miejsca zameldowania oraz jeden głos na projekt ogólnomiejski.

W przeprowadzonym głosowaniu złożono łącznie 14.518 kart do głosowania,

frekwencja wyniosła 11% mieszkańców uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu mieszkańcy wypełnili 7.035 kart do głosowania metodą tradycyjną (liczba kart wrzuconych do urn) oraz 7.483 kart przez internet.

 • Każdy mieszkaniec Rybnika, który w dniu głosowania ukończył 16 lat może oddać jeden głos na: projekt lokalny (PDF), właściwy dla swojego miejsca zameldowania i jeden głos na: projekt ogólnomiejski (PDF), bez względu na wybrany przez siebie sposób głosowania, tzn.:
  --> pisemnie, w dowolnie wybranym, jednym z 26 miejsc do głosowania (PDF)
  • w placówkach oświatowych:
   - poniedziałek, 14 września 2015 r., godz. 17.00-19.00,
   - wtorek-piątek, 15-18 września 2015 r., od otwarcia danej placówki do godz. 18.00; 
  • w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzeczna 8:
   - wtorek i środa, 15-16 września 2015 r., godz.07.30-15.30,
   - czwartek, 17 września 2015 r., godz. 07.30-18.00,
   - piątek, 18 września 2015 r., godz. 07.30-13.00.

  --> przez internet, wypełniając formularz na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu, który dostępny będzie od 14 września br. (godz. 17.00) do 18 września br. 
  Głosy oddane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • W przypadku projektów lokalnych, wybranych do konsultacji, mieszkańcy dzielnic, których ta sytuacja dotyczy, mogą zgłaszać swoje uwagi na adres: ngo@um.rybnik.pl w terminie od 14 do 18 września br.

Harmonogram głosowania

nad budżetem obywatelskim:

 • w placówkach oświatowych:
  poniedziałek, 14 września 2015 r., godz. 17.00-19.00,
  wtorek-piątek, 15-18 września 2015 r., od otwarcia danej placówki do godz. 18.00; 
 • w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzeczna 8:
  - wtorek i środa, 15-16 września 2015 r., godz.07.30-15.30,
  czwartek, 17 września 2015 r., godz. 07.30-18.00,
  piątek, 18 września 2015 r., godz. 07.30-13.00.

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim w 2015 roku:

od 17 kwietnia do 22 kwietnia Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego – publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej www.rybnik.eu
do 24 kwietnia Zarządzenie prezydenta przyjmujące regulamin budżetu obywatelskiego
od 1 maja do 31 maja Składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok
od 1 czerwca do 30 sierpnia Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta Ustalenie listy projektów do głosowania Wyznaczenie moderatorów prezentujących projekty Przygotowanie prezentacji projektów
pierwsza połowa września Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów
do 20 października 1. Ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2. Wpisanie wybranych projektów do projektu budżetu miasta

Pobierz dokumenty

   

Budżet obywatelski Miasta Rybnika

„Mam pomysł na … Rybnik”

 Czas na pomysły,

czas na zgłaszanie projektów!

 Jak to zrobić? Kto może zgłosić projekt?

 Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec Rybnika, który ukończył 16 lat w dniu zgłoszenia projektu.

 • Jeżeli projekt dotyczy pomysłu o charakterze lokalnym, który ma być zrealizowany w danej dzielnicy, pomysłodawca musi zebrać grupę co najmniej 15 osób, które również w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 lat. Wnioskodawca oraz osoby popierające projekt muszą być zameldowane na pobyt stały lub czasowy w dzielnicy, której dotyczy projekt.
 • Jeżeli projekt ma charakter ogólnomiejski, grupa popierająca projekt musi być większa, tzn. liczyć co najmniej 30 osób. Wnioskodawca oraz osoby popierające projekt również muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat i być zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Rybnika.

Projekty należy zgłosić w terminie od 1 do 31 maja br. na specjalnym formularzu.

 Jak prawidłowo wypełnić formularz?

1. Pobierz formularz z działu "Pobierz dokumenty" lub w Kancelarii Urzędu Miasta.

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma być zrealizowany projekt. Informację w powyższym zakresie możesz uzyskać na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej

Podpowiadamy jak to zrobić krok po kroku:

Pamiętaj! Zgłoszony projekt powinien dotyczyć wyłącznie terenów i obiektów gminnych!

3. Przygotuj kosztorys projektu i sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojej dzielnicy lub Miasta Rybnika - kliknij, żeby zobaczyć kwoty dla dzielnicy i dla miasta (plik RTF).

4. Obowiązkowo dołącz mapkę, na której wskazana będzie lokalizacja projektu (może być to mapka z internetu).

5. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały, np. zwymiarowane szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje  – dołącz je do wniosku.

6. Wypełnij wszystkie pola, oszacuj koszty projektu (zobacz orientacyjne koszty poszczególnych usług – w dziale Szacunkowe koszty).

7. Obowiązkowo dołącz listę osób popierających projekt.

8. Wybierz jedną z trzech możliwości złożenia gotowego formularza:

 • wyślij elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów wraz z listą poparcia) na adres:ngo@um.rybnik.pl
   
 • lub wyślij pocztą na adres: Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
   
 • lub złóż osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.

 Jeżeli masz wątpliwości i chcesz skonsultować swój pomysł, przyjdź do urzędu w czwartek 14 lub 21 maja br., będziesz mieć okazję sprawdzić, czy twój projekt:

 -  jest możliwy do wykonania w danym roku budżetowym,

-  jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

-  jest zgodny z zadaniami własnymi gminy lub powiatu,

-  dotyczy terenów i obiektów należących do miasta.

 Umów się na konsultacje, dzwoniąc pod numer 32 43 92 005, lub napisz do nas

Jednym z ważnych etapów przygotowania wniosku jest sporządzenie kosztorysu. Aby ułatwić szacowanie kosztów „pomysłów” na Rybnik, proponujemy zapoznać się z przygotowaną informacją. Należy pamiętać, że wskazane poniżej ceny są cenami szacunkowymi.  

Infrastruktura

Infrastruktura

INFRASTRUKTURA

Lp. Nazwa usługi/dostawy Średnia cena
1 budowa 1 m2 chodnika z krawężnikiem 200-350 zł/m2
2 remont 1 m2 drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 70 zł/m2
3 wymiana 1 m2 chodnika na kostkę brukową 120-160 zł/m2
4 ulepszenie 1 m2 drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego 35zł/m2
5 budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych od 3.000 zł/mb
6 budowa progu zwalniającego 3.000-4.000 zł
7 ustawienie 1 stojaka rowerowego 250-750 zł
8 budowa 1 miejsca parkingowego 6.900-9.300 zł (280-350 zł/m2)
9 budowa schodów 600-1.000 zł
10 remont schodów 220-490 zł
11 budowa 1 km ścieżki rowerowej 700.000 zł 200-350 zł/m2
12 wybudowanie azylu/wysepki dla pieszych 3.000-3.500 zł
13 odmalowanie pasów 900 zł (90 zł/m2)
14 montaż lustra drogowego 1.000 zł
15 ustawienie latarni parkowej 5.000-6.000 zł
16 ustawienie latarni ulicznej 8.000-9.000 zł
17 zakup i montaż kamery monitoringu 20.000-30.000 zł (bez kanalizacji)

MAŁA ARCHITEKTURA

MAŁA ARCHITEKTURA

MAŁA ARCHITEKTURA

Lp. Nazwa usługi/dostawy Średnia cena
1 zakup ławki + montaż 700-2.000 zł
2 zakup kosza na śmieci + montaż 400-1.200 zł
3 zakup i montaż tablicy informacyjnej 600-1.000 zł
4 budowa piaskownicy 3,0m x 3,0m – piaskownica modułowa, betonowa, listwy plastikowe 3.500 – 7.000 zł
5 wykonanie siłowni na wolnym powietrzu 2.800-3.700 zł/szt. (w zależności od rodzaju urządzeń)
6 budowa placu zabaw 65.000 zł (pow. 120m2, 4 urządzenia, ogrodzenie wys. 1,1m)
7 wyłożenie placu zabaw poliuretanem 250-600 zł/m2

FAUNA I FLORA

FAUNA I FLORA

FAUNA I FLORA

Lp. Nazwa usługi/dostawy Średnia cena
1 krzew liściasty (nasadzenie) 45 zł
2 krzew iglasty (nasadzenie) 80 zł
3 drzewo liściaste 190-500 zł
4 drzewo iglaste 300 zł
5 klomb 110 zł/m2
6 żywopłot 150 zł/mb
7 pielęgnacja krzewów 28 zł/szt.
8 cięcie żywopłotu 15 zł/m2
9 wykonanie 1 m2 trawnika 45 zł/m2
10 zakup kosza na śmieci lub psie odchody 800 zł /szt.

Zachęcamy do składania propozycji, tzw. „projektów miękkich”, realizowanych np. w obszarze upowszechniania kultury w mieście. Podpowiadamy, jakie propozycje projektów można przygotować oraz jakie rodzaje przykładowych kosztów mogą one zawierać: 

1. Organizacja plenerowych imprez środowiskowych (festynów, biesiad, dożynek, itp.)

 • koszty związane z programem artystycznym (wynagrodzenie zespołów, konferansjera, kabaretu),
 • wynajem toalet przenośnych,
 • wynajęcie sceny z zadaszeniem,
 • nagłośnienie, oświetlenie i obsługa akustyczna,
 • zakup nagród w konkursach dla dzieci,
 • koszty promocyjne (druk plakatów, zaproszeń, ulotek informacyjnych, itp.).  

2. Organizacja konkursów dla mieszkańców dzielnicy (fotograficzne, wiedzy o dzielnicy/mieście, plastyczne, itp.)

 • koszty związane z zamieszczeniem informacji w prasie,
 • zakup nagród dla uczestników,
 • wynajęcie sali/pomieszczenia,
 • zakup materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia konkursu (materiały biurowe),
 • organizacja wystawy pokonkursowych prac.

3. Organizacja wyjazdów dla mieszkańców dzielnicy (wycieczki organizowane dla dzieci, seniorów, wybranych mieszkańców z wybranych grup – typu kobiet w wieku po 60 roku życia, itp.) 

 • koszty przejazdu autokarem,
 • koszty biletów wstępu do muzeów, kin, teatrów, na koncert,
 • koszt poczęstunku dla uczestników,
 • opłata przewodnika. 

4.  Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (warsztaty artystyczne: plastyczne, muzyczne, graficzne teatralne, itp.), zajęcia grup hobbystycznych, nauka języków obcych, itp.

 • zakup materiałów dydaktycznych,
 • wynajęcie sali,
 • honorarium prowadzącego zajęcia,
 • koszty materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, informacji do mediów, itp.).

Poniżej znajdują się grafiki promujące Budżet Obywatelski Miasta Rybnika 2016. Pliki można wykorzystywać w materiałach i publikacjach, inforumujących i promujących Budżet Obywatelski Miasta Rybnika.

 Po kliknięciu na dany plik grafika otworzy się w nowej karcie. 

Ciekawe linki

"Podpatrujemy" budżety obywatelskie innych miast :)

 • Inwestycje nominowane w konkursie "Mieszkam tu! – Mądre pomysły na mądre miasto" - ZOBACZ

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu :)

Forum pomysłów

Jeżeli chcesz pochwalić się swoim pomysłem na Rybnik, zainteresować nim mieszkańców Rybnika lub poszukujesz osób, które poprą Twój pomysł na projekt w ramach budżetu obywatelskiego, napisz do nas.

3 miliony na budżet obywatelski 2016 w Rybniku 

Rusza trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Rybniku. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano trzy miliony złotych – dwa z nich przeznaczone zostaną na dzielnicowe projekty lokalne, dodatkowy milion – na projekty ogólnomiejskie.

Budżet obywatelski w Rybniku
Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w danym roku wprowadzane są w życie w roku kolejnym. W dwóch poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego miasta Rybnika do realizacji w latach 2014 i 2015 wybrano łącznie 54 projekty, które oszacowano na łączną kwotę ponad 3,6 miliona złotych. 
Ta forma wydatkowania publicznych środków finansowych umożliwia mieszkańcom zabranie głosu na temat tego, jakie przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane w mieście, zwłaszcza w konkretnej dzielnicy. 
– Budżet obywatelski to przede wszystkim szansa na wdrożenie pomysłów ważnych dla lokalnej społeczności. To także okazja do tego, by aktywnie uczestniczyć w życiu swojej małej ojczyzny, podejmować decyzje służące jej rozwojowi, zyskać poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i pogłębić związek z miejscem swojego zamieszkania. Dzięki współdziałaniu z innymi mieszkańcami, budżet obywatelski jest także doskonałym sposobem na integrację społeczną – podkreśla prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Ile do wydania ?
Już niedługo decydować będziemy o tym, co w ramach budżetu obywatelskiego powstanie w roku 2016. Na tę edycję zaplanowano w sumie trzy miliony złotych. 
Dwa miliony złotych przeznaczone zostaną na dzielnicowe projekty lokalne. Wysokość kwoty przypadającej danej dzielnicy uzależniona jest od liczby mieszkańców. Nowością w stosunku do poprzednich edycji budżetu obywatelskiego jest zaplanowanie dodatkowo kwoty jednego miliona złotych na projekty o charakterze ogólnomiejskim – wartość pojedynczego projektu nie może tu jednak przekraczać kwoty pięciuset tysięcy złotych. 
Informacja na temat kwot budżetu obywatelskiego w Rybniku na 2016 rok w zarządzeniu prezydenta miasta – kliknij, żeby przeczytać więcej

Ile dla dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego?

Grupa I po 40 000 zł Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Ochojec, Radziejów, Stodoły, Wielopole
Grupa II po 70 000 zł Gotartowice, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Orzepowice, Paruszowiec- Piaski, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice
Grupa III po 90 000 zł Boguszowice Stare, Chwałowice, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście
Grupa IV po 140 000 zł Boguszowice- Osiedle, Niedobczyce
Grupa V po 210 000 zł Maroko-Nowiny

Kalendarium wydarzeń
Zgodnie z przyjętym zarządzeniem prezydenta miasta harmonogramem propozycje projektów do budżetu obywatelskiego będzie można składać od 1 do 31 maja. Od początku czerwca do końca sierpnia zgłoszone projekty będą weryfikowane formalnie przez Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu oraz merytorycznie przez wskazane jednostki organizacyjne miasta. W tym czasie ustalone zostaną listy projektów do głosowania, wyznaczeni zostaną też moderatorzy prezentujący projekty oraz przygotowane zostaną prezentacje projektów. Na pierwszą połowę września zaplanowano głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi propozycjami projektów. Do 20 października poznamy informacje o projektach wybranych do realizacji, które następnie zostaną wpisane do projektu budżetu miasta.
Procedurę zgłaszania projektów, zasady i tryb ich wybierania określać będzie Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, który podany zostanie do publicznej wiadomości do końca kwietnia. 
Więcej informacji na temat tego, czym jest budżet obywatelski na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – kliknij, żeby przeczytać
Co to jest budżet obywatelski inaczej partycypacyjny?
Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków . Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Robią to poprzez:
• uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków,
• składanie własnych propozycji
• większą rolę w kontroli wydatków publicznych.

W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli takiego tworzenia budżetu. W każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu mieszkańców jest różny. Jednak najważniejsze to umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu.
[Źródło: https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny]

Udostępnij: