ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski 2017

Wyniki głosowania

Na podstawie wyników głosowania oraz przeprowadzonych konsultacji, w 2017 roku zostanie zrealizowanych 47 projektów obywatelskich, w tym 1 ogólnomiejski i 46 lokalnych.

Wśród projektów ogólnomiejskich największą ilość głosów (2474)  zdobył wart milion złotych pomysł budowy tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej  w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Na projekty lokalne, zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, głosowali mieszkańcy Boguszowic Starych, Golejowa, Gotartowic, Niedobczyc, Rybnika-Północy i Zamysłowa.

Tutaj wyniki kształtują się następująco:

 • Boguszowice Stare – projekt Integracja społeczno-kulturalna dzielnicy Boguszowice-Stare (89 630,38 zł) – 732 głosy
 • Golejów – projekt Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora – mobilna pracownia komputerowa (40 000,00 zł) – 176 głosów
 • Gotartowice – projekt Tworzymy kulturę - Gotartowice 2017 (68 992,60 zł) – 362 głosy
 • Niedobczyce – projekt Sporty ekstremalne w Niedobczycach – budowa skateparku (139 000,00 zł) – 353 głosy
 • Rybnik-Północ – projekt Wiśniowiec – miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku (50 000,00 zł) – 207 głosów
 • Zamysłów – projekt Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę (69 900,00 zł) – 269 głosów.

Projekty zgłoszone przez mieszkańców pozostałych dzielnic poddane zostały pod konsultacje społeczne.

Głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika zakończyło się 16 września br. Zagłosowało 16 114 mieszkańców, za pośrednictwem internetu głosujący wysłali 8648 kart, a przez głosowanie tradycyjne do urn wrzucono 7466 kart. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 11,76% i pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

 • Lista projektów ogólnomiejskich z przyznanymi głosami - ZOBACZ
 • Lista projektów lokalnych z przyznanymi głosami  - ZOBACZ
 • Lista projektów wybranych do realizacji w 2017 roku  - ZOBACZ

Informacje ogólne

3 miliony na budżet obywatelski 2017 w Rybniku
Na realizację przedsięwzięcia, podobnie jak w zeszłym roku, zaplanowano trzy miliony złotych – dwa z nich zostaną przeznaczone na dzielnicowe projekty lokalne, dodatkowy milion – na projekty ogólnomiejskie.
Budżet obywatelski w Rybniku
Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w danym roku, wprowadzane są w życie w roku kolejnym. Do realizacji w latach 2014-2016, w ramach trzech poprzednich edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, wybrano łącznie 93 projekty, które oszacowano na kwotę prawie 6,5 mln złotych. 
Ile do wydania?
Na tę edycję zaplanowano w sumie  3 mln złotych.

 • 2 mln zł przeznaczone zostaną na dzielnicowe projekty lokalne. Wysokość kwoty przypadającej na daną dzielnicę uzależniona jest od liczby mieszkańców.
 • 1 mln zł zostanie przeznaczony na projekty o charakterze ogólnomiejskim. 
  Informacja na temat kwot budżetu obywatelskiego w Rybniku na 2017 rok została przyjęta zarządzeniem Prezydenta Miasta – kliknij tutaj

Podział środków na dzielnice:

 • BOGUSZOWICE OSIEDLE - 140 000 zł
 • BOGUSZOWICE STARE - 90 000 zł
 • CHWAŁĘCICE - 40 000 zł
 • CHWAŁOWICE - 90 000 zł
 • GOLEJÓW - 40 000 zł
 • GOTARTOWICE - 70 000 zł
 • GRABOWNIA - 40 000 zł
 • KAMIEŃ - 70 000 zł
 • KŁOKOCIN - 40 000 zł
 • LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA - 70 000 zł
 • MAROKO-NOWINY - 210 000 zł
 • MEKSYK - 40 000 zł
 • NIEDOBCZYCE - 140 000 zł
 • NIEWIADOM - 70 000 zł
 • OCHOJEC - 40 000 zł
 • ORZEPOWICE - 70 000 zł
 • PARUSZOWIEC-PIASKI - 70 000 zł
 • POPIELÓW - 70 000 zł
 • RADZIEJÓW - 40 000 zł
 • RYBNICKA KUŹNIA - 70 000 zł
 • RYBNIK-PÓŁNOC - 90 000 zł
 • SMOLNA - 90 000 zł
 • STODOŁY - 40 000 zł
 • ŚRÓDMIEŚCIE - 90 000 zł
 • WIELOPOLE - 40 000 zł
 • ZAMYSŁÓW - 70 000 zł
 • ZEBRZYDOWICE - 70 000 zł

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

 • do 10 kwietnia:   
  przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego na dany rok
 • od 1 maja do 31 maja:    
  składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok
 • od 1 czerwca do 30 sierpnia:
  1. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Wydział Polityki Społecznej
  2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta
  3. Ustalenie listy projektów do głosowania
  4. Wyznaczenie moderatorów prezentujących projekty
  5. Przygotowanie prezentacji projektów
 • pierwsza połowa września:
  głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów
 • do 20 października:   
  1. Ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji  w ramach budżetu obywatelskiego
  2. Wpisanie wybranych projektów do projektu budżetu miasta

Jak głosować

Kilka ważnych uwag dotyczących głosowania nad projektami

w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2017

Termin głosowania:

12 - 16 września 2016 r.

Kto może głosować?

W głosowaniu mogą wziąć udział osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Rybniku, które w pierwszym dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

Jak można głosować?
Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednej z poniższych form:

 • pisemnie, na karcie do głosowania, która wygląda tak – ZOBACZ

lub

 • za pośrednictwem internetu, poprzez wypełnienie formularza na miejskiej stronie internetowej, który będzie dostępny pod linkiem: https://oskar.rybnik.eu/glosowanie
  UWAGA: Za pośrednictwem internetu głosować można do 16 września do północy!

GŁOSUJ


Należy pamiętać, że aby głos był ważny, możemy głosować tylko raz na dany projekt, należy wpisać numer pesel oraz nazwisko panieńskie matki!
 

Gdzie i w jakich godzinach można głosować?

Głosować możemy pisemnie w 26 punktach, tzn. w 24 szkołach oraz w 2 miejscach w Urzędzie Miasta Rybnika: przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (Kancelaria) oraz przy ul. Rzecznej 8. Miejsce do głosowania wybieramy bez względu na adres zameldowania.

Głosować możemy:

 • w Urzędzie Miasta Rybnika, w godzinach otwarcia:
  poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00,
 • w 24 szkołach – w poniedziałek, 12 września w godz. 17.00-19.00, w dniach od 13 do 16 września w godzinach otwarcia placówek oświatowych do godz. 18.00.

Lista miejsc do głosowania - ZOBACZ 

Jakie wybieramy projekty?

 • Wszyscy mieszkańcy Rybnika głosują na jeden projekt ogólnomiejski, wybierając numer od 1 do 16 
  Lista projektów ogólnomiejskich - ZOBACZ 
 • mieszkańcy Boguszowic Starych (dzielnica nr 2), Golejowa (dzielnica nr 5), Gotartowic (dzielnica nr 6), Niedobczyc (dzielnica nr 13), Rybnika-Północ (dzielnica nr 21) i Zamysłowa (dzielnica nr 26)głosują również na projekt lokalny, wybierając dzielnicę zameldowania (na karcie wpisują jeden z następujących numerów: 2, 5, 6, 13, 21 lub 26 – oznaczający swoją dzielnicę) oraz numer wybranego projektu dla danej dzielnicy.
  Lista projektów lokalnych - głosowanie - ZOBACZ
 • projekty zgłoszone przez mieszkańców pozostałych dzielnic: Boguszowice Osiedle, Chwałęcice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niewiadom, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Smolna, Stodoły, Śródmieście, Wielopole, Zebrzydowice poddane są pod konsultacje (ewentualne uwagi do projektów można zgłaszać w terminie głosowania, tj. 12-16 września br. na adres e-mail: ngo@um.rybnik.pl)
  Lista projektów lokalnych - konsultacje - ZOBACZ 

Zasady głosowania określa Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, przyjęty zarządzeniem nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku (ze zmianami) – ZOBACZ.

Pobierz dokumenty

Pobierz Grafikę

Poniżej znajdują się grafiki promujące Budżet Obywatelski Miasta Rybnika 2017. Pliki można wykorzystywać w materiałach i publikacjach, inforumujących i promujących Budżet Obywatelski Miasta Rybnika.
Po kliknięciu na dany plik grafika otworzy się w nowej karcie.

Udostępnij: