ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski 2019

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

 • do 10 kwietnia - przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego na dany rok,
 • od 1 maja do 31 maja - składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok,
 • od 1 czerwca do 31 sierpnia:
  - weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Wydział Polityki Społecznej.
  - weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta.
  - ustalenie listy projektów poddanych pod głosowanie/konsultacje.
 • wrzesień - głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów,
 • do 31 października - ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji  w ramach budżetu obywatelskiego.

Podział środków na poszczególne dzielnice

Lp. DZIELNICA KWOTA
1 BOGUSZOWICE OSIEDLE 140 000 zł
2 BOGUSZOWICE STARE 90 000 zł
3 CHWAŁĘCICE 40 000 zł
4 CHWAŁOWICE 90 000 zł
5 GOLEJÓW 40 000 zł
6 GOTARTOWICE 70 000 zł
7 GRABOWNIA 40 000 zł
8 KAMIEŃ 70 000 zł
9 KŁOKOCIN 40 000 zł
10 LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA 70 000 zł
11 MAROKO-NOWINY 210 000 zł
12 MEKSYK 40 000 zł
13 NIEDOBCZYCE 140 000 zł
14 NIEWIADOM 70 000 zł
15 OCHOJEC 40 000 zł
16 ORZEPOWICE 70 000 zł
17 PARUSZOWIEC-PIASKI 70 000 zł
18 POPIELÓW 70 000 zł
19 RADZIEJÓW 40 000 zł
20 RYBNICKA KUŹNIA 70 000 zł
21 RYBNIK-PÓŁNOC 90 000 zł
22 SMOLNA 90 000 zł
23 STODOŁY 40 000 zł
24 ŚRÓDMIEŚCIE 90 000 zł
25 WIELOPOLE 40 000 zł
26 ZAMYSŁÓW 70 000 zł
27 ZEBRZYDOWICE 70 000 zł
  RAZEM 2 000 000 złAktualności:

Udostępnij: