ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski 2023

Strona Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika:

www.budzet-obywatelski.rybnik.eu

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

 • kwiecień – maj - promocja budżetu obywatelskiego, konsultacje pomysłów na projekty obywatelskie
 • 1 maja – 10 czerwca - nabór projektów
 • do 23 września - ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów, publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 3 – 9 października  - głosowanie nad projektami
 • do 14 października - ogłoszenie wyników głosowania

Konsultacje projektów obywatelskich

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości konsultacji pomysłów do budżetu obywatelskiego. Na mieszkańców Rybnika czekają pracownicy urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych, którzy udzielą niezbędnych informacji służących przygotowaniu projektu obywatelskiego.

W godzinach bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miasta Rybnika:
poniedziałek- środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30

Pracownicy urzędu miasta:

 • Wydział Analiz (konsultacje w zakresie strategii miasta)

ul. Bolesława Chrobrego 2

Patryk Gogolok, biuro 255, tel. 32 43 92 255

e-mail: analizy@um.rybnik.pl

 • Wydział Architektury (konsultacje w zakresie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego)

ul. Bolesława Chrobrego 2

Referat Planowania Przestrzennego, biuro 060

Elżbieta Stolarczyk, Agnieszka Kubica, tel. 32 43 92 070

Agnieszka Matlanga-Szopa, tel. 32 43 92 060

e-mail: architektura@um.rybnik.pl

Referat Budownictwa, biuro 054

Alicja Lepiarczyk-Hlubek, Joanna Balcerek, tel. 32 43 92 054

Ilona Maciończyk, tel. 32 43 92 084

e-mail: architektura@um.rybnik.pl

 • Wydział Dróg, ul. Rzeczna 8

Referat Eksploatacji Dróg, biuro 115

Tomasz Stańko, Aleksandra Malczyk, Magdalena Gaszka, Gabriela Wochnik

tel. 32 43 92 115, e-mail: drogi2@um.rybnik.pl

Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem, biuro 101

Łukasz Bartosz, Bogdan Wochnik

tel. 32 4392118, e-mail: drogi3@um.rybnik.pl

 • Wydział Edukacji, ul. Zamkowa 5,

Katarzyna Korba, biuro 3, tel. 32 43 92 289

e-mail: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

 • Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2, biuro 13

Jarosław Kuźnik, tel. 32 43 92 033

e-mail: ekologia@um.rybnik.pl

 • Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Bolesława Chrobrego 2

Arkadiusz Klimek, biuro 357, tel. 32 43 92 357

e-mail: geodezja@um.rybnik.pl

 • Wydział Informatyki, ul. Bolesława Chrobrego 6 (budynek Hermes)

Grażyna Dudzik, biuro 303
Piotr Górka biuro 307
tel. 32 43 92 390

e-mail: informatyka@um.rybnik.pl

 • Wydział Inwestycji, ul. Zamkowa 5,

Beata Perduta, biuro 22, tel. 32 43 92 185

Piotr Wieczorek, biuro 22, tel. 32 43 92 186

Krzysztof Soiński, biuro 28, tel. 32 43 92 184

e-mail: inwestycje@um.rybnik.pl

 • Wydział Kultury, ul Zamkowa 5, biuro nr 14

Lidia Wrzosek, tel. 32 43 92 332

Hanna Szulik, tel. 32 43 92 334

e-mail: kultura@um.rybnik.pl

 • Wydział Mienia (konsultacje w zakresie własności mienia)

ul. Bolesława Chrobrego 2

Joanna Swadźba, biuro 9, tel. 32 43 92 009

Joanna Zieleźny, biuro 2, tel. 32 43 92 014

e-mail: mienie@um.rybnik.pl

 • Wydział Polityki Społecznej (konsultacje w zakresie sprawy ogólnych dot. budżetu obywatelskiego, działania platformy do budżetu obywatelskiego, spraw społecznych, seniorów, zdrowia)

ul. Bolesława Chrobrego 2

Sylwia Jaroch, biuro 6, tel. 32 43 92 035

e-mail: ngo@um.rybnik.pl

 • Wydział Promocji 

ul. Bolesława Chrobrego 2

Robert Cebula, biuro 308, tel. 32 43 92 318

e-mail: promocja@um.rybnik.pl

 • Wydział Rozwoju

ul. Bolesława Chrobrego 2

Bartłomiej Kozieł, biuro 262, tel. 32 43 92 262

e-mil: gospodarka@um.rybnik.pl

Beata Tomas, biuro 261, tel. 32 43 92 261

e-mail: rewitalizacja@um.rybnik.pl

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

ul. Bolesława Chrobrego 2, biuro 307

Krystian Podleśny

Sebastian Gremlik

tel. 32 43 92 317, e-mail: zarz_kryz@um.rybnik.pl


Pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Od poniedziałku do środy w godz. 07.00 - 15.00, czwartek w godz. 07.00 - 17.00, piątek w godz. 07.00 - 13.00
Administracja Zasobu Budynków  nr 1, ul. Kościuszki 17, tel. 32 42 94 860

e-mail: adm1@zgm.rybnik.pl
Administracja Zasobu Budynków nr 2, ul. Patriotów 32, tel. 32 42 20 221
e-mail: adm2@zgm.rybnik.pl

www.zgm.rybnik.pl

 • Zarząd Zieleni Miejskiej, przy ul. Pod Lasem 64, budynek B

od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 - 14.00
Marta Cichorek-Glenc, tel. 32 42 49 405 wew. 143

e-mail: marta.cichorek-glenc@zielen.rybnik.pl

Gabriela Stołtny, tel. 32 42 49 405 wew. 128

e-mail: gabriela.stoltny@zielen.rybnik.pl

www.zielen.rybnik.pl

 • Rybnickie Służby Komunalne, przy ul. Janowickiej 41b

od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 - 14.00

Marcin Usarek, Kierownik Działu TD,

Łukasz Karbowiński, Z-ca Kierownika Działu TD

Michał Kowol, Majster

tel. 43 29 560, 43 29 565
e-mail: drogi@rsk.rybnik.pl

http://rsk.rybnik.pl/

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72

poniedziałki i środy, w godz. 12.00 - 15.00 

Wiktoria Wistuba, tel. 32 422 78 53 wew. 22

e-mail: sportkultura.rybnik@gmail.com

www.mosir.rybnik.pl

Hala sportowo-widowiskowa MOSiR, ul. Jastrzębska 3 b

wtorki i czwartki, w godz. 12.00 - 15.00

Joanna Wieczorek, nr tel. 32 422 04 12

e-mail: hala.boguszowice.rybnik@gmail.com

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO, ul. Floriańska 1

wtorki i czwartki, w godz. 12.00 – 15.00

Piotr Androsz, tel. 504 013 886

e-mail: mosir.kierownik-bushido@mistorybnik.pl

 • Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Kazimierza Kutza 1

od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 15.00

tel. 32 422 32 35
e-mail: sekretariat@tzr.rybnik.pl

www.teatrziemirybnickiej.pl

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ks. Józefa Szafranka 7,

od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 15.00

Maria Gryt, Informatorium, I piętro, tel. 32 422 35 41

e-mail: mgryt@biblioteka.rybnik.pl

www.biblioteka.rybnik.pl

 • Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach, ul. Barbary 23

od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 14.00

Grzegorz Paszkiewicz

Adrian Karpeta

nr tel. 32 433 10 65, 32 433 10 66

e-mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl

www.dkniedobczyce.pl

 • Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach, ul. 1 Maja 81 B

od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00-14.00

Michalina Nosal, tel. 32 42 16 222

e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com

www.dkchwalowice.pl

 • Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach

Plac Pokoju 1

od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 15.00

tel. 32 42 52 016 wew. 23

kom.885 605 588

e-mail: kontakt@dkboguszowice.pl

www.dkboguszowice.pl

 • Dom Kultury w Rybniku- Niewiadomiu,

ul. Ignacego Mościckiego 15

od poniedziałku do piątku, w godz. 09.00 - 15.00
nr tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

e-mail: niewiadom5@op.pl

www.dkniewiadom.eu

 • Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, Rynek 18

tel.  502 208 881

e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl

www.muzeum.rybnik.pl

 • Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, Mościckiego 3

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00

tel. 32 43 27 499

e-mail: kontakt@kopalniaignacy.pl

www.kopalniaignacy.pl

 

Dane do projektu obywatelskiego

Oprócz wymaganych danych osobowych pomysłodawcy wniosek będzie wymagał wpisania następujących informacji:

Rodzaj projektu

 • Wybierz typ projektu, który chcesz zgłosić.
 • Ogólnomiejski lub lokalny
 • Dzielnica (dotyczy projektu lokalnego)

Tytuł projektu.

Tytuł projektu powinien być krótki i oryginalny, powinien odzwierciedlać pomysł i zachęcać mieszkańców do zapoznania się z projektem.

Skrócony opis

Skrócony opis projektu ma przedstawiać ogólne i najważniejsze informacje o projekcie. Opis zostanie wykorzystany w trakcie głosowania oraz podczas promocji projektów (np. na plakatach promujących projekt), jest jego „wizytówką”.

Opis projektu

Opis projektu powinien zawierać:

 • informację czego dotyczy,
 • założenia i działania, które będą podjęte w czasie jego realizacji,
 • informację czy projekt zakłada – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.

Uzasadnienie

Należy opisać potrzeby wskazujące na konieczność realizacji projektu, powody, dla których projekt jest szczególnie ważnych dla mieszkańców danej dzielnicy, w przypadku projektu lokalnego lub w jaki sposób wpłynie na jakość życia mieszkańców Rybnika, w przypadku projektu ogólnomiejskiego.

Lokalizacja

 • Należy podać dokładną lokalizację, tj. adres, numer działki. W przypadku projektu wielozadaniowego należy wskazać wszystkie lokalizacje.
 • Wskazywanie numeru działki nie jest wymagane w przypadku realizacji projektów „miękkich” (festyny, spotkania integracyjne, jubileuszowe i inne wydarzenia o podobnym charakterze) w miejskich obiektach, np. szkołach, instytucjach kultury, miejscach rekreacji.
 • W przypadku projektów inwestycyjno/remontowych, należy obowiązkowo wskazać numer działki oraz zaznaczyć lokalizację na mapie.

 Szacunkowe koszty

Poszczególne elementy kosztów (brutto)

Należy wskazać wszystkie możliwe składowe przedsięwzięcia w ramach projektu oraz określić rodzaje i szacunkowe koszty odrębnie dla każdego przedsięwzięcia, np.: przedsięwzięcie: „festyn dzielnicowy”, rodzaje kosztów: „konferansjer 4 godz., zespół artystyczny 2 godz., dmuchańce, poczęstunek dla 100 uczestników”, Itp. W przypadku realizacji projektów inwestycyjnych należy pamiętać o uwzględnieniu kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej/projektowej.

Załączniki – przeczytaj zanim dodasz:

 • Żeby załączyć do projektu materiały graficzne, trzeba usunąć z nich dane osobowe (nie dotyczy listy poparcia).
 • Należy dodawać materiały, których jest się właścicielem lub oznaczyć źródło ich pochodzenia.
 • Materiały nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.
 • Dodając materiały oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa pozwalające na ich udostępnianie oraz wyrażasz zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie na stronie obsługującej platformę do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.
 • Wytyczne do załączników: dozwolony format pliku .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods.
 • Pojedynczy plik nie może być większy niż 10 MB.

Lista poparcia

 • W przypadku projektu o znaczeniu ogólnomiejskim należy załączyć czytelny skan listy poparcia zawierający własnoręczne podpisy 50 mieszkańców Miasta Rybnik.
 • W przypadku projektu o znaczeniu lokalnym nie jest wymagana lista poparcia z podpisami mieszkańców.

Oświadczenia

 • Oświadczenie dotyczące zgody na realizację projektów miękkich, przez które należy rozumieć festyny, spotkania integracyjne, jubileuszowe i inne wydarzenia o podobnym charakterze, na terenach do których tytułu prawnego nie posiada Miasto
 • Oświadczenie dotyczące zgody na realizację inwestycji na terenach, stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent, a które zostały oddane innemu podmiotowi do korzystania, z wyłączeniem gminnych i państwowych jednostek organizacyjnych

Aktualności:

Udostępnij: