ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski 2024

Strona Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika:

www.budzet-obywatelski.rybnik.eu

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

 • kwiecień – maj  - promocja budżetu obywatelskiego, konsultacje pomysłów na projekty obywatelskie
 • 1 maja – 12 czerwca - nabór projektów
 • do 22 września - ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów, publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 2 – 8 października  - głosowanie nad projektami
 • do 13 października - ogłoszenie wyników głosowania

Konsultacje projektów obywatelskich

Od 1 maja do 12 czerwca br. będzie można składać projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2024 rok.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości konsultacji pomysłów do budżetu obywatelskiego. Od pocżatku kwietnia na mieszkańców Rybnika czekają pracownicy urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych, którzy udzielą niezbędnych informacji służących przygotowaniu  prawidłowego wniosku.

W godzinach bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miasta Rybnika:
poniedziałek- środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30

Pracownicy urzędu miasta:

Wydział Polityki Społecznej:
ogólne informacje o budżecie obywatelskim, zasady składania projektów, głosowania

ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, biuro 005
Sylwia Jaroch, tel. 32 43 92 035
e-mail: ngo@um.rybnik.pl

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej

 • Referat Gospodarki Komunalnej: zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz wód deszczowych. Sprawy gospodarki odpadami, zagospodarowania powstałych na terenie Miasta odpadów komunalnych. Realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami
  ul. Rzeczna 8, parter, biuro 045
  Katarzyna Lendzioszek, tel. 32 43 92 045, e-mail: czgm5@um.rybnik.pl
 • Referat Ekologii:
  - adaptacja do zmian klimatu
  ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, biuro 060
  Monika Winch, tel. 32 43 92 033, e-mail: czgm1@um.rybnik.pl
  - formy ochrony przyrody
  ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, biuro 054
  Patrycja Trybuś-Matuła, tel. 32 43 92 054, e-mail: czgm1@um.rybnik.pl
  - ochrona przyrody (drzewa)
  ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, biuro 054
  Małgorzata Drożdż, tel. 32 43 92 042, e-mail: czgm1@um.rybnik.pl
 • Referat Ochrony Powietrza: ochrona powietrza na terenie Miasta Rybnik w tym wymiana źródeł ciepła, instalacje OZE. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem
  ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, biuro 059
  Adrian Strzelczyk, tel. 32 43 92 059
  e-mail: czgm2@um.rybnik.pl

Centrum Inwestycji

 • Referat Zarządzania Inwestycjami: informacje w zakresie zadań kubaturowych oraz zagospodarowania terenów miejskich z wyłączeniem obszarów zarządzanych przez RSK, ZZM, MOSiR oraz ZGMul. Rzeczna 8, I piętro, biuro 114
  Urszula Grzenik, tel. 32 43 92 125, e-mail: inwestycje1@um.rybnik.pl
 • Referat Zarządzania Remontami: informacje w zakresie zadań okołodrogowych oraz zagospodarowania terenów przydrożnych z wyłączeniem obszarów zarządzanych przez RSK, ZZM, MOSiR oraz ZGM
  ul. Rzeczna 8, I piętro, biuro 115
  Aleksandra Malczyk, tel. 32 43 92 115, e-mail: inwestycje2@um.rybnik.pl
 • Referat Planowania, Kontroli i Rozliczeń: zakupy inwestycyjne i infrastrukturalne
  ul. Rzeczna 8, I piętro, biuro 105
  Krzysztof Soiński, tel. 32 43 92 163, e-mail: inwestycje3@um.rybnik.pl

Centrum Edukacji i Kultury

 • Referat Oświaty: projekty dotyczące edukacji
  ul. Zamkowa 5, parter, biuro 08
  Zenon Adamski, tel. 32 43 92 138, e-mail: edukacja@um.rybnik.pl
 • Referat Projektów Edukacyjnych: projekty dotyczące edukacji, młodzieży
  ul. Zamkowa 5, parter, biuro 03
  Katarzyna Korba, tel. 32 43 92 289, e-mail: edukacja@um.rybnik.pl
 • Referat Kultury: projekty z zakresu kultury
  ul. Zamkowa 5, I piętro, biuro 16
  Hanna Szulik, tel. 32 43 92 300, e-mail: kultura@um.rybnik.pl

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora:
kwestie związane ze Strategią rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030” – cele strategiczne, zgodność projektu ze strategią itp.

ul. Bolesława Chrobrego 2,  II piętro, biuro 255
Patryk Gogolok,, tel. 32 43 92 555
e-mail: analizy@um.rybnik.pl

Wydział Architektury

 • Referat Budownictwa: sprawdzenie zgodności zakresu planowanego zamierzenia budowlanego z aktami wykonawczymi ustawy Prawo Budowlane
  ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, biuro 001
  Joanna Balcarek, Ilona Maciończyk, tel. 32 43 92 001, e-mail: architektura@um.rybnik.pl
 • Referat Planowania Przestrzennego: zgodność inwestycji z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, biuro 001
  Elżbieta Stolarczyk, Agnieszka Matlanga-Szopa, Agnieszka Kubica, tel. 32 43 92 001, e-mail: architektura@um.rybnik.pl


Wydział Dróg

ul. Rzeczna 8, I piętro

 •  nasadzenia drzew w pasie drogowym
  Mariusz Kacprzak, biuro 101, tel. 32 43 92 175, e-mail: drogi@um.rybnik.pl
 • sprawy związane z organizacją ruchu
  Kamil Sałapa, biuro 104, tel. 32 43 92 220, e-mail: drogi@um.rybnik.pl

Wydział Geodezji i Kartografii:
informacje na temat dostępu do materiałów geodezyjnych i kartograficznych

ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, biuro 357
Arkadiusz Klimek, tel. 32 43 92 357
e-mail: geodezja@um.rybnik.pl
 

Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii:
konsultacje w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania

ul. Bolesława Chrobrego 6 (budynek Hermes), III piętro
Ewelina Włoch, biuro 303, tel. 32 43 92 389
Piotr Górka, biuro 307, tel. 32 43 92 389
e-mail: informatyka@um.rybnik.pl
 

Wydział Marketingu i Mediów:
informacja oraz promocja

ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, biuro 100
Agnieszka Skupień, tel. 32 43 92 100, e-mail: rzecznik@um.rybnik.pl
 

Wydział Mienia

ul. Zamkowa 5, II piętro

 • informacje o lokalizacji realizacji projektu (ustalenie właściciela, zarządcy, ograniczenia) – tereny miejskich jednostek organizacyjnych
  Ewa Kochan, biuro 22, tel. 32 43 92 278
 • informacje o lokalizacji projektu (ustalenie właściciela, zarządcy, ograniczenia) – tereny spółdzielni mieszkaniowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, instytucji kultury
  Joanna Swadźba, biuro 24, tel. 32 43 92 276
 • informacje o lokalizacji projektu (ustalenie właściciela, zarządcy, ograniczenia) – tereny miejskie bez użytkownika
  Aleksandra Krakowczyk, biuro 28, tel. 32 43 92 018
  e-mail: mienie@um.rybnik.pl

Wydział Rozwoju

ul. Bolesława Chrobrego 2

 • zrównoważona konsumpcja (naczynia wielokrotnego użytku na posiłki i  napoje, zdrowa dieta), rewitalizacja
  Monika Kubisz, biuro 262, tel. 32 43 92 292, e-mail: rozwoj@um.rybnik.pl
 • inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych
  Bartłomiej Kozieł, biuro 262, tel. 32 43 92 262, e-mail: rozwoj@um.rybnik.pl
 • rewitalizacja
  Agnieszka Siedlaczek, biuro 261, tel. 32 43 92 261, e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl

Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Referat Zarządzania Kryzysowego

ul. Bolesława Chrobrego 2, biuro 307

 •  zasadność zakupów sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP m. Rybnika, realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem publicznym oraz cyberbezpieczeństem
  Sebastian Gremlik, tel. 32 43 92 317
 • realizacja zdań związanych z ochroną przeciwpowodziową
  Andrzej Potyra, tel. 32 43 92 307
 • realizacja pozostałych zadań związanych z tematyką zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
  Adam Abrahamczyk, tel. 32 43 92 327, e-mail: wzk@um.rybnik.pl

Pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
projekty dotyczące terenów oraz obiektów zarządzanych przez ZGM

od poniedziałku do środy godz. 7.00 - 15.00, czwartek godz. 7.00 - 17.00, piątek godz. 7.00 - 13.00
e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl www.zgm.rybnik.pl

 • Administracja Zasobu Budynków  nr 1, ul. Kościuszki 17, Mariusz Figura, tel. 32 42 94 881
 • Administracja Zasobu Budynków nr 2, ul. Patriotów 90, Krzysztof Pękała, tel. 32 42 20 221

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, www.zielen.rybnik.pl
poniedziałek - piątek, godz. 6.00 - 14.00

 • potwierdzenie własności terenu, dokumentacja techniczna potrzebna do złożenia wniosku, konsultacje w zakresie terenów zieleni
  Hanna Wieczorek, tel. 517  871 606, e-mail: hanna.wieczorek@zielen.rybnik.pl,
  Dominik Kostka, tel. 32 42 49 405 wew. 128, e-mail: dominik.kostka@zielen.rybnik.pl
 • potwierdzenie własności terenu, dokumentacja techniczna potrzebna do złożenia wniosku, konsultacje w zakresie placów zabaw, siłowni, skateparków projekty w zakresie wykonania obiektów i robót związanych z budownictwem drogowym (nawierzchnie utwardzone, chodniki, drogi, ścieżki, itp.) -  ocena możliwości wykonania zamierzenia pod względem technicznym, konsultacja przedstawionej wyceny pod kątem realnych kosztów wykonania
  Tadeusz Targański, tel. 604 461 340, e-mail: dariusz.targanski@zielen.rybnik.pl
  Ewa Godoj-Domin, tel. 519 186 625, e-mail: ewa.godoj-domin@zielen.rybnik.pl


Rybnickie Służby Komunalne:
projekty w zakresie wykonania obiektów i robót związanych z budownictwem drogowym (nawierzchnie utwardzone, chodniki, drogi, ścieżki, itp.) -  ocena możliwości wykonania zamierzenia pod względem technicznym, konsultacja przedstawionej wyceny pod kątem realnych kosztów wykonania

ul. Janowicka 41b
poniedziałek - piątek, godz. 6.00 - 14.00
e-mail: drogi@rsk.rybnik.pl rsk.rybnik.pl

 • Marcin Usarek, tel. 32 43 29 566
 • Dorota Tkocz, tel. 32 43 29 566
 • Łukasz Karbowiński, tel. 32 43  29 560
 • Michał Kowol, tel. 32 43  29 560


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

ul. Gliwicka 72, www.mosir.rybnik.pl

 • Administracja MOSiR Rybnik, Dział Organizacji Imprez:  organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, projekty miękkie
  poniedziałki i środy, godz. 10.00 - 14.00  
  Wiktoria Wistuba, tel. 601 062 746, e-mail: sportkultura.rybnik@gmail.com
 • Administracja MOSiR Rybnik, Dział Inwestycji: informacje z zakresu inwestycji
  środy i czwartki, godz. 12.00 - 14.00
  Wojciech Skubała, tel. 32 42 27 839, e-mail: inwestycje@mosir.rybnik.pl
 • Pływalnia kryta YNTKA: informacje o funkcjonowaniu obiektu tj. pływalnia i sala gimnastyczna, możliwości wynajmu, zakres działalności
  ul. Powstańców Śl. 40
  wtorki i czwartki, godz. 12.00 - 15.00
  Mirosław Woiński, tel. 601 667 983, e-mail: mwoinski1@wp.pl
 • CRiR BUSHIDO: organizacja imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, funkcjonowanie obiektu BUSHIDO
  ul. Floriańska 1, poniedziałek - piątek, godz. 12.00 - 14.00,
  Piotr Androsz, tel. 601 522 626, e-mail: mosir.bushido@miastorybnik.pl
 • Hala widowiskowo-sportowa: informacje o funkcjonowaniu obiektu tj. pływalnia i sala gimnastyczna, możliwości wynajmu, zakres działalności
  ul. Jastrzębska 3, Biuro kierownika
  poniedziałki, godz. 08.00 - 10.00
  Radosław Fros, tel. 603 669 503, e-mail: radek.fros@poczta.fm

Teatr Ziemi Rybnickiej

Plac Kazimierza Kutza 1
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 15.00
tel. 32 422 32 35
e-mail: sekretariat@tzr.rybnik.pl www.teatrziemirybnickiej.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku

ul. Ks. Józefa Szafranka 7
w godzinach otwarcia biblioteki
Informatorium, I piętro, pokój 34
Maria Gryt tel. 32 422 35 41, e-mail: mgryt@biblioteka.rybnik.pl  www.biblioteka.rybnik.pl

Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach

ul. Barbary 23
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 – 16.00
Grzegorz Paszkiewicz, Adrian Karpeta
nr tel. 32 433 10 65, 32 433 10 66
e-mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl www.dkniedobczyce.pl

Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach

ul. 1 Maja 91 B, pokój 21
poniedziałek - piątek, godz. 8.00-15.00
Katarzyna Rytel, tel. 32 42 16 222, e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com www.dkchwalowice.pl

Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach

Plac Pokoju 1, I piętro, Biuro Kierownika
poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 14.00
Alicja Szozda, tel. 32 42 52 016 wew. 23, e-mail: organizacyjny@dkboguszowice.pl www.dkboguszowice.pl

Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu (Filia "Pod Lipami")

ul. Frontowa 5
poniedziałek, wtorek, środa, piątek godz. 16.30 - 18.30
Klaudia Handschuh, tel. 725 194 384, e-mail: filiapodlipami@onet.pl

Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

Rynek 18
sekretariat - biuro Zastępcy Dyrektora Muzeum
poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 16.00
Bogdan Kloch, tel.  502 208 881, e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl www.muzeum.rybnik.pl

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku

ul. Mościckiego 3
poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 16.00
Katarzyna Buchalik, tel. 32 43 27 499, e-mail: k.buchalik@kopalniaignacy.pl  www.kopalniaignacy.pl

 

Aktualności:

Udostępnij: