Edukacja i pomoc dzieciom

W 2017 roku dochody miasta wynoszą ponad 780 mln zł, a wydatki 961 mln zł. Dochody własne wynoszą 54,2% budżetu, są to pieniądze uzyskane m.in. z udziałów w PIT i CIT. Łącznie jest to ponad 423 mln zł. Do dochodów miasta zalicza się także subwencję ogólną - 163 mln zł, dotacje z budżetu państwa - 126 mln zł oraz dotacje z Unii Europejskiej w wysokości 68 mln zł.

27% przeznaczamy na oświatę i wychowanie. Dzięki tym pieniądzom, a jest to ponad 257 mln zł, dzieci mają zapewnione miejsca w przedszkolach i szkołach, a co za tym idzie fachową edukację, a nauczyciele pensje i godne warunki do wykonywania swojego zawodu.

Udostępnij: