Komunikacja, kultura i sport

Sprawnie działająca komunikacja miejska to istotny element tkanki miejskiej oraz komfort dla pasażerów. Corocznie na organizację usług transportowych w Rybniku wydawana jest kwota 34 mln złotych. Rybniczanie chętnie dbają także o ciało i o duszę.

Dlatego też w Rybniku możemy korzystać zarówno z miejsc do rekreacji, jak i brać udział w wielu wydarzeniach kulturalnych. Jednak to z czego na co dzień korzystamy, często bezpłatnie, niesie za sobą koszty.

Na kulturę fizyczną wydajemy w mieście rocznie 23 mln zł, a na kulturę i sztukę 21 mln zł.

Udostępnij: