ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Wydział komunikacji – jak załatwić sprawę

Bezpośrednia obsługa Klientów odbywa się w urzędzie miasta w godzinach:

 • poniedziałek – środa: 8.00 – 15.00
 • czwartek: 8.00 – 17.30
 • piątek: 8.00 – 12.30

Kontakt z Wydziałem Komunikacji UM: komunikacja@um.rybnik.pl

Rejestracja pojazdu:
REZERWACJA TERMINU WIZYTY      SPRAWDŹ BIEŻĄCY STAN KOLEJKI

Przypominamy o możliwości przesyłania wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP i InfoCar.

Szczegółowe informacje (rozwiń menu):

Rejestracja pojazdów

Od 31 stycznia 2022 r. istnieje możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, jeżeli:
- pojazd był już zarejestrowany na terytorium Polski,
- posiada tablice zgodne z obowiązującymi przepisami (tzw. „eurotablice”), które są utrzymane w należytym stanie i czytelne.
Ważne: tablice rejestracyjne muszą zostać ponownie zalegalizowane, dlatego podczas składania wniosku o przerejestrowanie należy je przynieść do Wydziału Komunikacji. Koszt przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic to 66,50 zł.

Terminy:

 • Od 1 lipca 2023 r. nabycie i zbycie pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty transakcji. Taki sam termin dotyczy rejestracji pojazdu sprowadzonego z krajów UE – 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu.

Telefony:

 • Rejestracja pojazdów: 32 43 92 062 lub 32 43 92 072 lub 32 43 92 092 do 093;
 • Zgłoszenie zbycia: 32 43 92 064 lub 32 43 92 074.

Formularze, wzory wniosków - najczęściej załatwiane sprawy:

Prosimy,  aby udając się do Wydziału Komunikacji, przygotować wcześniej potrzebne wnioski, formularze i dokumenty. Poniżej zamieszczamy najczęściej stosowane formularze i druki. Informujemy również, że w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika funkcjonuje system płatności PWPW, umożliwiający dokonanie płatności kartą płatniczą lub kredytową bezpośrednio na stanowisku obsługi .

 

Numery kont do opłat:

 • Rejestracja pojazdu: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497
   
 • Opłata skarbowa: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489


Zapłać przez  portal e-płatności

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:

 • samochód sprowadzony z zagranicy – 160 zł
 • samochód fabrycznie nowy -160 zł
 • samochód krajowy zakupiony spoza Rybnika
  - z wymianą tablic: 160 zł,
  - z zachowaniem dotychczasowych tablic – 66,50 zł
 • samochód krajowy na tablicach „SR” – 66,50 zł
 • motocykl sprowadzony z zagranicy – 120 zł
 • motocykl fabrycznie nowy 120 zł
 • motocykl krajowy zakupiony spoza Rybnika
  - z wymianą tablic: 120 zł
  - z zachowaniem dotychczasowych tablic – 66,50 zł
 • motocykl krajowy na tablicy „SR” – 66,50 zł
 • przyczepa sprowadzona z zagranicy – 120 zł
 • przyczepa fabrycznie nowa 120 zł
 • przyczepa krajowa zakupiona spoza Rybnika
  - z wymianą tablic: 120 zł
  - z zachowaniem dotychczasowych tablic – 66,50 zł
 • przyczepa krajowa na tablicy „SR” – 66,50 zł
 • ciągnik rolniczy sprowadzony z zagranicy - 120 zł
 • ciągnik rolniczy fabrycznie nowy – 120 zł
 • ciągnik rolniczy krajowy zakupiony spoza Rybnika
  - z wymianą tablic: 120 zł
  - z zachowaniem dotychczasowych tablic –  66,50 zł
 • ciągnik rolniczy krajowy na tablicy „SR” – 66,50 zł
 • motorower sprowadzony z zagranicy - 110 zł.
 • motorower fabrycznie nowy – 110 zł
 • motorower krajowy zakupiony spoza Rybnika
  - z wymianą tablic: 110 zł
  - z zachowaniem dotychczasowych tablic – 66,50 zł
 • motorower krajowy na tablicy „SR” – 66,50 zł
 • pozwolenie czasowe ( jeśli zachodzi konieczność jego wydania) – 13,50 zł

Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową:

 • samochód – 61 zł
 • przyczepa – 39,75 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 36,75 zł

Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych:

 • samochód – 111 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 64,75 zł
 • motorower – 54,75 zł

Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł

Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu:

 • od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł

Samochód osobowy:

 • na okres 3 miesięcy - 80,00 zł
 • od 4 do 12 miesięcty - 4,00 zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego:

 • bez pozwolenia czasowego – 54 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 72,50 zł

Wtórnik dowodu rejestracyjnego – 72,50 zł

Wtórnik tablic rejestracyjnych:

 • samochód (dwie tablice) – 92,50 zł
 • samochód (jedna tablica) – 52,50 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 52,50 zł
 • motorower – 42,50 zł

Opłaty skarbowe:

 • decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 20,00 zł,
 • decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00 zł,
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu demontaż (wyzłomowanie)/sprzedaż za granicę/kradzież – 10,00 zł
 • pełnomocnictwo – 17,00 zł
 • zaświadczenie – 17,00 zł.

Prawa jazdy

Telefony:

 • Prawa jazdy: 32 43 92 067 lub 32 43 92 076 lub 32 43 92 066 lub 32 43 92 063.

Formularze, wzory wniosków - najczęściej załatwiane sprawy:

Prosimy,  aby udając się do Wydziału Komunikacji, przygotować wcześniej potrzebne wnioski, formularze i dokumenty. Poniżej zamieszczamy najczęściej stosowane formularze i druki. Informujemy również, że w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika funkcjonuje system płatności PWPW, umożliwiający dokonanie płatności kartą płatniczą lub kredytową bezpośrednio na stanowisku obsługi .

Numery kont do opłat:

 • Prawo jazdy: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497
   
 • Opłata skarbowa: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

Opłaty:

 • Opłata za wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy – 100 zł
 • Opłata za wpis w prawie jazdy kwalifikacji zawodowej – 100 zł
 • Opłata za wydanie i wymianę międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł
 • Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50 zł
 • Opłata za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem – 30 zł

Zapłać przez portal  e-płatności

Referat transportu i komunikacj zbiorowej

Telefon:

 • Referat transportu:  32 43 92 254

Zmiany w transporcie drogowym

W związku ze nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) nr 1071/2009 informujemy o wejściu w życie  1 marca 2022 r. najistotniejszych zmian:

Informacja dla przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób:

 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • taksówką.

Pobierz informację: Informacja dla przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób (PDF, 106 KB)
 

Formularze, wzory wniosków - najczęściej załatwiane sprawy:

Numer konta do wpłat:

 • Referat Transportu: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497
   
 • Opłata skarbowa: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000,00 zł

Opłata za wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  – 110,00 zł

Opłata za wydanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy:

 • od 2 do 15 lat – 800,00 zł
 • od 15 do 30 lat – 900,00 zł
 • od 30 do 50 lat – 1000,00 zł

Opłata za wydanie licencji - przewóz osób samochodem osobowym/ pojazdem samochodowym 7-9:

 • od 2 do 15 lat – 320,00 zł
 • od 15 do 30 lat – 380,00 zł
 • od 30 do 50 lat – 450,00 zł

Opłata za wydanie wypisu z licencji - przewóz osób samochodem osobowym/ pojazdem samochodowym 7-9:

 • licencja udzielona na okres od 2 do 15 lat – 35,20 zł
 • licencja udzielona na okres od 15 do 30 lat – 41,80 zł
 • licencja udzielona na okres od 30 do 50 lat – 49,50 zł

Opłata za wydanie licencji - przewóz osób taksówką:

 • od 2 do 15 lat – 200,00 zł
 • od 15 do 30 lat – 250,00 zł
 • od 30 do 50 lat – 300,00 zł

Opłata za wydanie wypisu z licencji - przewóz osób taksówką:

 • licencja udzielona na okres od 2 do 15 lat – 22,00 zł
 • licencja udzielona na okres od 15 do 30 lat – 27,50 zł
 • licencja udzielona na okres od 30 do 50 lat – 33,00 zł

Opłata za zmianę licencji - przewóz osób taksówką:

 • licencja udzielona na okres od 2 do 15 lat – 20,00 zł
 • licencja udzielona na okres od 15 do 30 lat – 25,00 zł
 • licencja udzielona na okres od 30 do 50 lat – 30,00 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia - przewóz drogowy na potrzeby własne – 500,00 zł

Opłata za wydanie wypisu z  zaświadczenia - przewóz drogowy na potrzeby własne – 100,00 zł

Opłata za zmianę zaświadczenia na - przewóz drogowy na potrzeby własne – 25,00 zł

Opłata za wydanie wypisu z  zaświadczenia w przypadku zmiany zaświadczenia - przewóz drogowy na potrzeby własne – 10,00 zł

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców/ rozszerzenie zakresu szkolenia – 500,00 zł

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów – 50 zł

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
– 412,00 zł

Opłata skarbowa za rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności regulowanej SKP – 206,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie uprawnień diagnosty – 48 zł

Opłata za rejestrację jednostki pływającej – 80 zł

Zapłać przez portal e-płatności

Chcesz sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego?

 

Udostępnij: