ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Karta wędkarska

Karta wędkarska/ karta łowiectwa podwodnego


Wymagane dokumenty:  do pobrania w BIP

Pamiętaj! Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (podpis opiekuna prawnego powinien widnieć na wniosku). 


Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną.
  2. Aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.
  3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty za wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego.
  4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Udostępnij: