ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Parkingi miejskie

Parkowanie na parkingach miejskich:

W Rybniku na miejskie parkingi zostało zagospodarowane 19 lokalizacji.  Sprawdź, gdzie możesz zaparkować swój samochód i jaka będzie opłata za postój.

Kontakt: Rybnickie Służby Komunalne, Dział Targowisk i Parkingów,
tel. 32 422 14 95, e-mail: ttip@rsk.rybnik.pl


Parkowanie na drogach publicznych:

Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania:

 • 3,90 zł za pierwszą godzinę parkowania,
 • 4,60 zł za drugą godzinę parkowania,
 • 5,50 zł za trzecią godzinę parkowania,
 • 3,90 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje wyznaczone miejsca postoju pojazdów na następujących ulicach:

 • ul. 3 Maja - odcinek od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Klasztorną,
 • ul. Bolesława Chrobrego - odcinek od skrzyżowania z ulicą 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Zamkową,
 • ul. Miejska - odcinek od skrzyżowania z Placem Kopernika do skrzyżowania z ulicą Klasztorną,
 • Plac Armii Krajowej,
 • ul. Ignacego Kraszewskiego,
 • ul. Stanisława Staszica,
 • ul. Wysoka - odcinek od skrzyżowania z ulicą Saint Vallier do ulicy Jadwigi i Feliksa Białych,
 • ul.Jadwigi i Feliksa Białych,
 • ul. Saint Vallier,
 • ul. Mikołowska - odcinek od skrzyżowania z ulicą Na Górze do Placu im. Jana Pawła II,
 • ul. Wiejska - odcinek od skrzyżowania z ulicą gen. Józefa Hallera do skrzyżowania z ulicą Szkolną,
 • ul. Hutnicza,
 • ul. Jankowicka - odcinek od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą ks. dr Stanisława Siwca.

Zobacz też: Uchwała Rady MIasta Rybnika w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu [pdf - 1 MB]


Abonamenty na miejskich parkingach:

 • abonament ogólnodostępny (obowiązuje na wszystkie parkingi z systemem szlabanowym) - 250 zł/m-c
 • abonament ogólnodostępny (obowiązuje na konkretny parking z systemem szlabanowym) – 150 zł/m-c, a dla posiadaczy karty RYBKA100 zł/m-c
 • abonament dla mieszkańców obszaru centrum (określonego ulicami w zarządzeniu PM) – 150 zł/m-c oraz dla posiadaczy karty RYBKA50 zł/m-c
 • abonament dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 50 zł/m-c
 • abonament przy ul. Rudzkiej dla skupionych na terenie kampusu studentów, słuchaczy, wykładowców, pracujących oraz przedsiębiorców – 50 zł/m-c
Udostępnij: