ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

NIE dla budowy kopalni

Trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża węgla kamiennego "Paruszowiec" przez spółkę Bapro. Procedura ta przewiduje, że firma ubiegająca się o koncesję musi przygotować raport oddziaływania na środowisko, następnie rozpatruje go Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który podaje raport do publicznej wiadomości. Uwagi do raportu oddziaływania na środowisko można było zgłaszać do 30 maja br. w RDOŚ.
 

Aktualności:

Udostępnij: