Raport odziaływania na środowisko

Trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec przez spółkę Bapro. Uwagi do raportu oddziaływania na środowisko można było zgłaszać do 30 maja br. w RDOŚ. 

Dokumenty raportu ściągnąć można   tutaj (378 MB)

Miasto przygotowało swoje uwagi do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji jaką ma być planowane uruchomienie wydobycia węgla ze złoża „Paruszowiec”.

Poniżej pełna treść uwag Miasta Rybnika do raportu, wraz z opinią przygotowaną na zlecenie Prezydenta Miasta Rybnika przez pracowników Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej:


  Najważniejsze uwagi Miasta do raportu:

  •     Wzrost zanieczyszczenia powietrza - emisja pyłów 780 kg/rok pyłu zawieszonego PM 10 oraz ok. 78 kg/rok pyłu PM 2,5.
  •     W raporcie nie ma mowy o połączeniu kopalni „Paruszowiec” z Elektrownią Rybnik.
  •     Planowana inwestycja, to nie kopalnia upadowa a zakład przeróbczy ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych generujący zanieczyszczenie.
  •     Raport nie zwiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych - przewidywana ilość odpadów to 4,5 tys. ton dziennie.
  •     Dewastacja lasów należących do Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych i terenów rekreacyjnych przy tężni  w dzielnicy Paruszowiec.
  •     Deformacja terenu  wzdłuż ulicy Mikołowskiej, na północ od ul. Stawowej i Wielopolskiej – osiadanie terenu do 16 metrów.
  •     Na linii kolejowej Katowice Ligota – Nędza – osiadania dochodzące do 16,5 metra.
  •     Szkody górnicze w terenach zabudowanych (14 obiektów na ulicy Podleśnej w Wielopolu).
  •     Ingerencja w układ stosunków wodnych na terenie miasta:

      - Przebudowa koryta rzeki Rudy w okolicach stawu na Paruszowcu;
      - Zasilenie paruszowieckiego stawu potokiem Boguszowickim;
      - Koryto rzeki Rudy ma być zabezpieczone dodatkowym wałem wzdłuż ul. Nabrzeżnej
      - Na potoku z Kamienia ma powstać rozlewisko w pobliżu stawów w Wielopolu, co grozi zalaniem najbliższych domów.  Na naturalnym potoku ma powstać przepompownia.
     

  Udostępnij: