Rybnik.pl

Harmonogramy odbioru 2019

Nieruchomości zamieszkałe

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. UWAGA! Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów. Wszystkie odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Nieruchomości niezamieszkałe

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów. Wszystkie odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Posesje o utrudnionym dojeździe

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. UWAGA! Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu.  Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów. Wszystkie odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Zabudowa wielolokalowa

Udostępnij: