Rybnik.pl

Harmonogramy odbioru 2019

Nieruchomości zamieszkałe

Uwaga!!!  Dodatkowe terminy odbiorów odpadów dla nieruchomości zamieszkałych w grudniu 2019 r.:

- dzielnice: Rybnik-Północ 1, Paruszowiec 2, Niedobczyce 6 - odbiór popiołu - 30 grudnia 2019 r.
- dzielnice: Wielopole, Ochojec, Golejów, Grabownia, Zebrzydowice - odbiór odpadów zielonych - 30 grudnia 2019 r.
- dzielnice: Paruszowiec 1, Smolna 1, Niedobczyce 2 - odbiór popiołu - 31 grudnia 2019 r.
- dzielnice: Gotartowice, Kłokocin, Ligota 1, Ligota 2 - odbiór odpadów zielonych – 31 grudnia 2019 r.

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. UWAGA! Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów. Wszystkie odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Nieruchomości niezamieszkałe

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów. Wszystkie odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Posesje o utrudnionym dojeździe

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. UWAGA! Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu.  Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów. Wszystkie odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Zabudowa wielolokalowa

Udostępnij: