Harmonogramy odbioru 2020

  • Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego, przy czym do ww. pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w plastikowych workach, które nie ulegają biodegradacji. Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.
  • Odpady należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce.
  • Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali jednokrotny odbiór odpadów w ciągu miesiąca, zobowiązani są wystawić pojemnik z odpadami w pierwszym terminie wywozu odpadów w danym miesiącu.
  • W celu uniknięcia nieprawidłowości podczas odbioru odpadów, pojemniki przeznaczone do ich gromadzenia należy oznaczyć nazwą firmy oraz adresem nieruchomości.
  • Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów.
  • Odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.
  • Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji mobilnej  Wywozik  zapewniającej dostęp do harmonogramów wywozu odpadów oraz informacji nt. zasad segregacji odpadów w Rybniku.

 

Nieruchomości zamieszkałe

 

Nieruchomości niezamieszkałe

 

Posesje o utrudnionym dojeździe

 

Zabudowa wielolokalowa

Udostępnij: