ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Harmonogramy odbioru 2024

Jak przygotować odpady do odbioru?

  • Odpady należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce.
  • Odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.
  • Selektywna zbiórka bioodpadów prowadzona jest w pojemnikach koloru brązowego, przy czym do ww. pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w workach.
    Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.  Nie zaliczają się do nichn atomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.
  • Popiół / żużel należy wystawiać w szarym pojemniku z napisem „popiół” (nie wrzucamy gorącego popiołu)
  • Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów.
  • Odpady  wielkogabarytowe to meble (np. stoły, szafy, krzesła), opakowania (np. skrzynki), opony (samochodów osobowych, rowerów, taczek itp.), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe. W ramach tej zbiórki nie będą odbierane części samochodowe, odpady niebezpieczne oraz odpady remontowo -budowlane, do których zaliczane są m.in.: okna, drzwi, płytki, panele, armatura sanitarna.
  • Elektrośmieci to urządzenia elektroniczne (np. telewizory, monitory, komputery i inne) oraz urządzenia AGD (np. lodówki, pralki i inne).
  • Odpady niepodlegające zbiórce w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych można oddać w PSZOK przy ul. Kolberga 67 oraz przy ul. Sportowej obok nr 110, natomiast odpady niebezpieczne w GPZON  przy ul. Jankowickiej 41B w Rybniku.

Skorzystaj z darmowej aplikacji halo!Rybnik - znajdziesz tam harmonogramy wywozu odpadów.

Jeżeli Twoje odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem,
skontaktuj się z Referatem Gospodarki Komunalnej:
tel. 32 43 92 040;   32 43 92 046;   32 43 92 047,
mail: czgm5@um.rybnik.pl

HARMONOGRAMY:

Nieruchomości zamieszkałe:


Zabudowa wielorodzinna:


Nieruchomości niezamieszkałe oraz zamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza:


Udostępnij: