ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Kompostownia miejska

W Rybniku funkcjonuje Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych, więc zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, na terenie miasta spalanie odpadów roślinnych (trawa, liście, chwasty itp.) jest niedopuszczalne!

Kompostownia znajduje się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku,
przy ul. Pod Lasem 64 (dzielnica Zamysłów).


Odpady przyjmowane są w postaci: skoszonej (świeżej) lub wysuszonej trawy, chwastów niekwitnących (bez nasion), liści suchych lub świeżych oraz gałęzi o różnej grubości i różnym stopniu wilgotności (pochodzące z cięcia drzew i krzewów w różnych stadiach wegetacyjnych) oraz trocin, wiór i ścinek drewna.

Wymienione rodzaje odpadów nie mogą być zmieszane z żadnymi odpadami, np. pochodzenia kuchennego czy trwałego (szkło, plastik, metal, odpady mineralne, budowlane itp.). Przy odbiorze odpadów, pracownicy kompostowni kontrolują, czy są to odpady właściwe, czy też zmieszane. Przy braku zgodności, dostarczający odpady zmieszane ma obowiązek zabrać je ze sobą z terenu kompostowni.


Kompostownia jest czynna:

 • Biuro:
  poniedziałek- piątek 6.00 - 14.00
   
 • Odbiór odpadów od mieszkańców:
  poniedziałek 6.30-14.00
  wtorek-piątek 6.30 - 20.00
  sobota - 10.00 - 18.00
  niedziele i święta nieczynne

 

Zasady pracy kompostowni i szczegółowe warunki przyjmowania odpadów i ich rozliczenie określa regulamin, zamieszczony na stronach Zarządu Zieleni Miejskiej.


Funkcjonowanie kompostowni zalicza się do systemu kompleksowej gospodarki odpadami na terenie Gminy Rybnik, poprzez pełny odzysk wyselekcjonowanych odpadów biodegradowalnych, z których wytwarza się ziemię kompostową. Technologia kompostowania odbywa się w systemie pryzmowym, otwartym poprzez naturalny rozkład w warunkach tlenowych z udziałem mikroorganizmów glebowych powodujących mineralizację substancji organicznej (spryzmowanych odpadów). Przy tym procesie kontrolowana jest wilgotności i temperatura pryzm. Proces uzyskania gotowego produktu trwa 5 - 6 miesięcy.  Około 65-70 % odpadów roślinnych pochodzi z terenów zieleni miasta, podległych Zarządowi Zieleni Miejskiej. Maksymalna docelowa ilość odpadów do przyjęcia w ciągu roku wynosi 3 tysiące ton.Kompostownia odpadów pochodzenia roślinnego, zaliczanych do grupy biodegradowalnych, działa w Rybniku Od lipca 2007 roku. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Miasta Rybnika oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Udostępnij: