ScrollTop-ico

Kompostownik przydomowy

Kompostujesz? Skorzystaj z ulgi

Mieszkańcy kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku, chcący skorzystać z przysługującej z tego tytułu ulgi, powinny do końca sierpnia br. złożyć w urzędzie miasta nową deklarację. Od 1 września 2020 r. mieszkańcy, kompostujący bioodpady, zapłacą miesięcznie o 6 zł mniej za wywóz odpadów, niezależnie od liczby mieszkańców.

W deklaracji tej należy potwierdzić fakt kompostowania odpadów biodegradowalnych, pamiętając jednocześnie o tym, że w czasie korzystania z ulgi, z posesji nie będą odbierane żadne odpady biodegradowalne. Odpady, które nie trafią do kompostownika, będzie można dostarczyć we własnym zakresie do miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Kolberga.

Nowe deklaracje można składać:

  • w formie papierowej, w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2;
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: https://www.sekap.pl;


Wzór deklaracji:

Ze zniżki mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy budynków jednorodzinnych (do dwóch lokali mieszkalnych), a kompostowanie będzie musiało odbywać się w odpowiednim kompostowniku bądź w pryzmie, niedozwolone będzie kompostowanie w dołach i zbiornikach betonowych. Lokalizacja musi spełniać wymagania prawne- odległość od granicy działki sąsiedniej, drogi lub chodnika powinna wynosić minimum 2 metry, z kolei od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń zamieszkałych powinna wynosić minimum 5 metrów.

Wymogi dotyczące kompostowników, o które właściciel posesji musi się postarać we własnym zakresie, można zaleźć w przyjętym na kwietniowej sesji Regulaminie utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika (pdf, 228 KB)
 

Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. 

Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Udostępnij: