ScrollTop-ico

Punkty zbiórki odpadów PSZOK

Na terenie Rybnika działają dwa PSZOK-i:

Godziny otwarcia:

 • ul. Kolberga: poniedziałek - piatek: 6.00-19.00, sobota: 9.00-16.00
 • ul. Sportowa: poniedziałek - piatek: 7.00-19.00 sobota: 9.00-16.00

  W sobotę 16 października PZOK przy ul.  Sportowej będzie nieczynny.
  W tym dniu mieszkańcy mogą oddać odpady na PSZOK przy ul. Kolberga, który będzie otwarty od godziny 9.00 do 16.00.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • zużyte opony ( z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież,
 • tekstylia
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

Uwaga! Ze względów technicznych w PSZOK przy ul. Kolberga czasowo zawieszony jest odbiór odpadów o kodach:  17 02 02 - szkło; 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (nie zawierających rtęci, PCB lub innych substancji niebezpiecznych). Odpady te  można oddawać w PSZOK przy ul. Sportowej.

Jak oddać odpady?

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych.

Odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika, dostarczenie odpadów do PSZOK może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, wystawione przez wytwórcę transportowanych przez niego odpadów.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

W PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
PSZOK RYBNIK

Do pobrania:

 • Ikona format pliku pdf
  Pobierz regulaminRegulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 701 KB
 • Ikona format pliku docx
  Pobierz wniosekW PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów. Format pliku: docx | Rozmiar pliku: 22 KB
 • Ikona format pliku docx
  Pobierz upoważnienieOdpady odbierane są od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika, dostarczenie odpadów do PSZOK może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, wystawione przez wytwórcę transportowanych przez niego odpadów. Format pliku: docx | Rozmiar pliku: 19 KB

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie Rybnika:

 • SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik

 

Udostępnij: