ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Punkty zbiórki odpadów PSZOK

Na terenie Rybnika działają dwa PSZOK-i:

Godziny otwarcia:

 • ul. Kolberga: poniedziałek - piatek: 7.00-19.00, sobota: 9.00-16.00
 • ul. Sportowa: poniedziałek - piatek: 7.00-19.00 sobota: 9.00-16.00

Z powodów organizacyjno-prawnych PSZOK ul. Sportowej będzie nieczynny od 10 stycznia 2022 r. do odwołania. Od 10 stycznia 2022 r. odpady komunalne od mieszkańców Rybnika oraz mieszkańców Jejkowic będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga 67. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • zużyte opony ( z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież,
 • tekstylia
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

Jak oddać odpady?

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych.

Odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika, dostarczenie odpadów do PSZOK może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, wystawione przez wytwórcę transportowanych przez niego odpadów. Wzór upowaznienia pobrać można ze strony https://pszok-rybnik.pl/

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

W PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
PSZOK RYBNIK


Udostępnij: