Rybnik.pl

Segregacja odpadów

Mieszkańcom prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów komunalnych przypominamy o konieczności stosowania odpowiednich pojemników, kontenerów lub worków plastikowych, o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, odpowiadających rodzajowi gromadzonego odpadu.

Niebieski:

 • Wrzucamy: papier, tektura, gazety, czasopisma, prospekty, katalogi, reklamy, zeszyty, książki, kartony, koperty.
 • Nie wrzucamy: tapet, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, papieru z folią, pieluch, artykułów higienicznych, worków po materiałach budowlanych, papieru faksowego, termicznego i przebitkowego.

Zielony:

 • Wrzucamy: szkło, butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach
 • Nie wrzucamy: ceramiki, fajansu, porcelany, kryształu, szkła stołowego, szyb samochodowych, luter, luksfer, żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych

Żółty:

 • Wrzucamy: tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, czyli zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej, metalowe narzędzia, folia aluminiowa, pokrywki ze słoików, kapsle z butelek, metalowe i plastikowe worki, reklamówki, opakowania po sokach.
 • Nie wrzucamy: opakowań po aerozolach, baterii, puszek po farbach, opakowań po lekach, opakowań po olejach, styropianu, zabawek, sprzętu agd.

Szary (tylko pojemnik, nie worek!):

 • Wrzucamy: popiół i żużel
 • Nie wrzucamy: gorącego popiołu

Brązowy:

 • Wrzucamy: odpady zielone, trwa, liście, gałęzie, drobne gałęzie.
 • Nie wrzucamy: ziemi, kamieni, odpadów spożywczych.

Pozostałe:

 • oprócz odpadów niebezpiecznych - do kontenera zbiorczego.

    

Udostępnij: