ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Zbiórka nakrętek

Nakręcamy na pomaganie i recykling! W Rybniku pojawiły się czerwone, metalowe pojemniki w kształcie serca. Można do nich wrzucać plastikowe nakrętki. To doskonały materiał na surowiec wtórny i sposób na pomoc charytatywną. Czerwone, metalowe instalacje w kształcie serca trudno przeoczyć.

Ustawione zostały w kilku miejscach:
- przy parkingu wielopoziomowym, na ul. Hallera,
- przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1,  na ul. Kościuszki 55,
- w obrębie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 przy ul. Andersa 14,

- w okolicy OSP w dzielnicy Kamień

Metalowe serca to forma pomocy charytatywnej – mieszkańcy mogą do nich wrzucać plastikowe nakrętki, za które zapłacą firmy odbierające odpady. Same zaś nakrętki, zamiast trafić do śmieci, dostaną drugie życie. Po ich przerobieniu na surowiec wtórny –  plastikowy regranulat, powstają np. doniczki, wiadra, czy łopaty. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony zostanie na cele statutowe rybnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzięki zbiórce zostanie dofinansowany turnus rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami – członków rybnickiego Koła PSONI.

Do metalowych serc można wrzucać wszystkie plastikowe nakrętki:
z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, jogurtach, chemii gospodarczej czy kosmetykach.

Dlaczego w charytatywnych zbiórkach zbierane są akurat nakrętki, a nie jakiś inny rodzaj odpadu? Bo są one stosunkowo ciężkie, a jednocześnie zajmują mało miejska i łatwo je gromadzić. Podobne pojemniki z powodzeniem funkcjonują już w wielu polskich miastach. Dzięki nim mieszkańcy mogą przyczynić się do pomocy potrzebującym, jednocześnie troszcząc się również o ekologię.

Koszt zakupu przez Miasto metalowych pojemników to ok. 3 tys. zł Ich montażem zajęły się Rybnickie Służby Komunalne.

Zgodnie z przepisami, w 2020 roku 50% odpadów komunalnych gromadzonych powinno być w sposób selektywny. Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary. W  ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w naszym mieście wyodrębnionych zostało 5 podstawowych frakcji: papier, szkło, plastik/metal, bioodpady i popiół. Gromadzone osobno plastikowe nakrętki byłyby kolejną frakcją, dającą miastu szansę na zwiększenie procentowego wskaźnika segregacji.

Więcej informacji: Metalowe serca na plastikowe nakrętki

Udostępnij: