Zbiórka nakrętek

Metalowe serca na plastikowe nakrętki

Nakręcamy na pomaganie i recykling! W Rybniku pojawiły się czerwone, metalowe pojemniki w kształcie serca. Będzie można do nich wrzucać plastikowe nakrętki. To doskonały materiał na surowiec wtórny i sposób na pomoc charytatywną.

Czerwone, metalowe instalacje w kształcie serca trudno przeoczyć. Ustawione zostały w dwóch miejscach: przy parkingu wielopoziomowym oraz przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 na ul. Kościuszki 55.

Metalowe serca to forma pomocy charytatywnej – mieszkańcy będą mogli do nich wrzucać plastikowe nakrętki, za które zapłacą firmy odbierające odpady. Same zaś nakrętki, zamiast trafić do śmieci, mogą dostać drugie życie. Po ich przerobieniu na surowiec wtórny –  plastikowy regranulat, powstają np. doniczki, wiadra, czy łopaty. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony zostanie na cele statutowe rybnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzięki zbiórce zostanie dofinansowany turnus rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami – członków rybnickiego Koła PSONI.

Do metalowych serc można wrzucać wszystkie plastikowe nakrętki: z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, jogurtach, chemii gospodarczej czy kosmetykach. Pierwsze już się pojawiły w pojemnikach.

Dlaczego w charytatywnych zbiórkach zbierane są akurat nakrętki, a nie jakiś inny rodzaj odpadu? Bo są one stosunkowo ciężkie, a jednocześnie zajmują mało miejska i łatwo je gromadzić. Podobne pojemniki z powodzeniem funkcjonują już w wielu polskich miastach. Dzięki nim mieszkańcy mogą przyczynić się do pomocy potrzebującym, jednocześnie troszcząc się również o ekologię.

Koszt zakupu przez Miasto metalowych pojemników to ok. 3 tys. zł Ich montażem zajęły się Rybnickie Służby Komunalne.

Zgodnie z przepisami, w 2020 roku 50% odpadów komunalnych gromadzonych powinno być w sposób selektywny. Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary. W  ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w naszym mieście wyodrębnionych zostało 5 podstawowych frakcji: papier, szkło, plastik/metal, bioodpady i popiół. Gromadzone osobno plastikowe nakrętki byłyby kolejną frakcją, dającą miastu szansę na zwiększenie procentowego wskaźnika segregacji.

Kliknij po więcej informacji

Udostępnij: