ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Organizacje społeczne

Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Mieszkańcy poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć przez władze miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie ewidencji oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, należy do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej (tel. 32 43 92 016, 32 43 92 006).
  • Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, za wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej pełni Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 32 43 92 161).
  • Ewidencję Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzi Wydział Edukacji i Kultury (tel. 32 43 92 282).
Udostępnij: