Rybnik

Plac Armii Krajowej

Plac Armii Krajowej i jego najbliższe otoczenie czeka przebudowa:  w miejscu obecnego parkingu miejskiego, na skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Reymonta powstanie centrum przesiadkowe.

Obiekt będzie istotną częścią nowego zagospodarowania okolic Placu Armii Krajowej, znacząco poprawi też jakość życia mieszkańców i użytkowników komunikacji publicznej. Poza peronami dla autobusów, obejmie również parking wielopoziomowy o łącznej pojemności wynoszącej ok. 450-500 miejsc postojowych, a także ponad 60 miejsc dla rowerów. Wszystko to ma na celu zintegrowanie różnych środków transportu oraz stworzenie bardziej efektywnej infrastruktury transportowej wewnątrz miasta. Centrum przesiadkowe ma pozwolić na integrację oferty transportu publicznego, obecnie rozproszonej po kilku lokalizacjach w centrum miasta. Docelowo nowe centrum przesiadkowe przejmie funkcje śródmiejskiego dworca autobusowego, zastępując tym samym istniejący dziś dworzec przy ul. Budowalnych.

Ważnym elementem planowanych zmian będzie więc przebudowa Placu Armii Krajowej na reprezentacyjny plac miejski, z wyeliminowanym ruchem samochodowym - jako przestrzeń rekreacyjna, m.in. z zielenią i ogrodem deszczowym jako nawiązaniem do istniejącego tu kiedyś stawu. W planach też reprezentacyjna promenada przecinająca Plac Armii Krajowej, łącząca centrum przesiadkowe i parking wielopoziomowy z dworcem kolejowym.

Nowe, planowane rozwiązania drogowe objęłyby między innymi skrzyżowanie ulic: Reymonta – Jankowicka – Plac Armii Krajowej, a także ulice: za Komendą, Jankowicką i 3 Maja. Układ komunikacyjny tego projektu ma już pozwolenie na budowę. Rozbudowę czeka między innymi ulica Za Komendą, która przejmie ruch odbywający się obecnie przez Plac Armii Krajowej.

Jak jest - jak może być:

Udostępnij: