ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Rybnika w PKO Banku Polskim S.A., na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:

 • podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego podatnika i każdej nieruchomości numer rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu (do końca 2016 roku rachunki podane w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu pozostają bez zmian),
   
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do końca 2016 roku rachunki podane w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian),
   
 • innych podatków i opłat lokalnych - na rachunek: 98 1020 2528 0000 0702 0434 3455,
   
 • opłaty skarbowej - na rachunek: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489,
   
 • innych dochodów Urzędu Miasta - dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjnej, wydania karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydania legitymacji, zaświadczenia, licencji, koncesji, wykupu mieszkania komunalnego, wykupu nieruchomości, sporządzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów do przewłaszczenia, wglądu do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, usunięcia drzew i krzewów, przekazania darowizny na rzecz Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta - na rachunek: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497,
   
 • dochodów budżetu państwa - wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnianie danych osobowych - na rachunek: 11 1020 2528 0000 0002 0434 3521,
   
 • dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe - udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Miasta - na rachunek: 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448,
   
 • zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na rachunek: 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448.

 

Przelewy zagraniczne:

 • należy uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): BPKOPLPW

 

Bezgotówkowe formy płatności, np. wpłat poprzez Internet:

 • na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata. Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze jest mieć ze sobą i okazać decyzję podatkową, co przyspieszy obsługę. Wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny (inny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości) numer rachunku bankowego.

 

Udostępnij: