ScrollTop-ico

Zapłać telefonem

W Urzędzie Miasta Rybnika można płacić telefonem. Magistrat uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu WebPOS Paybynet.

Jest to usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności z wykorzystaniem smartfona i aplikacji mobilnych banków.

Płatności mobilne mogą realizować klienci banków:

 • PKO Banku Polskiego S.A. (dostawcy aplikacji IKO z wykorzystaniem kodów BLIK)
 • Bank Pekao S.A. (dostawcy aplikacji PeoPay)
 • ING Bank Śląski S.A. 

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów.

Zachęcam do korzystania z tej formy płatności w urzędzie miasta - mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Mam nadzieję, że możliwość uiszczania opłat w formie bezgotówkowej, z użyciem smartfonu, będzie dla Państwa wygodne, pozwoli zaoszczędzić czas, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo transakcji. Z punktu widzenia urzędu przełoży się zaś na usprawnienie naszego funkcjonowania - dodaje.

W Urzędzie Miasta Rybnika płatności takie możliwe są na wyznaczonych (specjalnie oznakowanych) stanowiskach, w następujących Wydziałach/Biurach UM:

 • Wydział Podatków,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Biuro Działalności Gospodarczej,
 • Wydział Mienia,
 • Wydział Architektury,
 • Wydział Komunikacji,
 • Wydział Ekologii,
 • Wydział Księgowości,
 • Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • Urząd Stanu Cywilnego.

Co ważne, od 1 sierpnia br. w rybnickim magistracie (w Wydziale Podatków i Wydziale Gospodarki Komunalnej) można również uiszczać opłaty za pośrednictwem karty płatniczej, bez naliczanej do tej pory prowizji.

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu WebPOS Paybynet jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Udostępnij: