Rybnik.pl

Podatki

Przypominamy, że od 2016 roku obowiązują zmiany w przepisach regulujących podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, polegające m.in. na tym, że nie są wydawane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli podatek nie jest wyższy od 8 zł, a w przypadku, gdy podatek nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

=>Stawki podatków lokalnych w Rybniku<=

Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie "Inne dokumenty" oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 151 - wejście od ul. Miejskiej).

Przypominamy terminy płatności podatków w 2019 roku:
- od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 15 maja, 16 września i 15 listopada
- od środków transportowych: 15 lutego i 16 września

Udostępnij: