Rybnik

Podatki

Od 2016 roku obowiązują zmiany w przepisach regulujących podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, polegające m.in. na tym, że:

  • nie są wydawane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli podatek nie jest wyższy od 8 zł,
  • w przypadku, gdy podatek nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacje ogólne:

Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie "Inne dokumenty" oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 151 - wejście od ul. Miejskiej).

Przypominamy terminy płatności podatków w 2018 roku:

od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 15 maja, 17 września i 15 listopada

od środków transportowych: 15 lutego i 17 września

Udostępnij: