ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Dach nad głową dla uchodźcy

Miasto Rybnik stworzyło bazę miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy. W tej sprawie można się kontaktować pod numerami: tel. 695 969 798 lub tel. 722 299 213

Informacje o miejscach noclegowych:

28 dzielnica:

  • Zgłoszenia o mieszkaniach przyjmuje 28 dzielnica, które tworzy bazę na podstawie wypełnionej ANKIETY  Kontakt: tel. 519 102 066


Baza regionalna:

  • W dwujęzycznym serwisie www.slaskiedlaukrainy.pl znajduje się baza lokalowa dla Uchodźców z Ukrainy. Serwis koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
     

Rekompensata za pomoc

Osoby, które udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Wnioski o świadczenie można składać w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy magistratu.

Osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę (na okres nie dłuższy niż 120 dni).

Aby takie świadczenie otrzymać, należy wypełnić poniższe dokumenty:


Uwaga! Świadczenie to przysługuje na obywatela Ukrainy, któremu nadano numer PESEL.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w godzinach pracy magistratu:

  • poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 - 15.00
  • czwartek: 8.00 - 17.30
  • piątek: 8.00 - 12.30

Dokumenty do wypełnienia są również dostępne w wersji papierowej w urzędzie.

Na rozpatrzenie wniosku samorząd będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenie będzie wypłacane z dołu, to znaczy za czas już udzielonej pomocy.  

Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika – tel. 32 43 92 006 lub 32 43 92 016.

Udostępnij: