ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

PESEL dla uchodźcy

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, od środy 16 marca, mogą składać w wnioski o nadanie numeru PESEL.

PESEL umożliwi m.in. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. O numer PESEL mogą się ubiegać wszyscy Ukraińcy, którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Wnioski składać można w Urzędzie Miasta Rybnika, w sali 158 (I piętro). 

Telefon:  32 43 92 161 lub 32 43 92 178.

- Przygotowaliśmy odrębne stanowiska, przy których obywatele Ukrainy będą mogli kompleksowo załatwić sprawy związane z numerem PESEL – zapowiada prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Żeby maksymalnie ułatwić ten proces, będzie również możliwość bezpłatnego wykonania w urzędzie fotografii, którą należy dołączyć do wniosku – dodaje prezydent.

Wniosek o nadanie numeru PESEL

 • Wniosek w wersji papierowej otrzymasz w urzędzie miasta.  
 • Wniosek w wersji elektronicznej pobierz poniżej:

Zdjęcie

 • Do wniosku musisz dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). 
 • Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.
 • Jeśli nie masz aktualnego zdjęcia, możesz je wykonać nieodpłatnie, na miejscu, w Urzędzie Miasta Rybnika.

Jak i gdzie złożyć wniosek

 • Wypełnij wniosek oraz przygotuj zdjęcie
  Dane, które należy wpisać we wniosku: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz
 • Wniosek musisz złożyć osobiście.
  Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.
 • Na wniosku złóż własnoręczny, czytelny podpis.
 • Złóż wniosek w Urzędzie Miasta Rybnika, w sali 158 (I piętro). 
 • Pamiętaj! Podczas składania wniosku, urzędnik  pobierze twoje odciski palców.
 • Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

Warto pamiętać, że po otrzymaniu numeru PESEL można (i należy) założyć konto bankowe, na które będą przekazywane przysługujące świadczenia.

Szczegóły na stronie gov.pl:   PL     UA

  

Udostępnij: