ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Praca


Punkt konsultacyjny dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jankowicka 1

 

Informacje dla pracodawców – pokój 108 (I piętro).

Oferty pracy dla uchodźców można:

  • przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: posrednictwo@rybnik.praca.gov.pl,
  • złożyć telefonicznie lub osobiście u pośredników pracy:

Katarzyna Witosz
Patrycja Kaczmarczyk
tel. 32 422 60 95 wew. 226.
 
W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną prosimy o podanie w treści e-maila informacji o przeznaczeniu oferty dla obywateli Ukrainy.

Rejestracja obywatela Ukrainy jako osoby bezrobotnej – pokój 06 B (parter),

  • tel. 32 42 21 623 wew. 237.

Informacje dla obywateli Ukrainy – pokój 210 (II piętro),

Obywatel Ukrainy uzyska:

  • pomoc w poszukiwaniu pracy,
  • informacje o ofertach pracy.

Pracownik do kontaktu: Magdalena Mendecka,
e-mail: cudzoziemcy@rybnik.praca.gov.pl,
tel. 32 42 21 623 wew. 242.

Źródło: https://rybnik.praca.gov.pl

Udostępnij: