ScrollTop-ico

Program Stop Smog

28 września został uruchomiony punkt obsługi klienta dotyczący Programu Stop Smog.
Punkt mieści się na rybnickim kampusie przy ul. Rudzkiej 13, w budynku C, w pokoju 3.3.

W punkcie można uzyskać :

  • informacje dotyczące etapów realizacji programu
  • pomoc dla wnioskodawców uwzględnionych na liście rankingowej w zakresie doradztwa energetycznego (maksymalny zysk energetyczny i ekologiczny, polepszenie jakości życia mieszkańców i minimalizacja kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych).

Telefon do punktu: 695 238 244 czynny w godzinach otwarcia punktu: wtorek 12.00 – 18.00; czwartek: 8.00 – 14.00; piątek: 8.00 – 14.00.

Kontakt mejlowy:  stop.smog.rybnik@remove-this.gmail.com

  • Nabór wniosków trwał od 16 listopada do końca 2020 roku. 

Program „Stop Smog” wdrażany przez Miasto Rybnik polega na wymianie bądź likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji budynku lub podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź gazowej w budynkach jednorodzinnych.

Program kierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych - zostanie nim objętych do 100 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą może być właściciel bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (lub wyodrębnionych lokali w budynkach jednorodzinnych) na terenie Miasta Rybnika.

Podstawowe informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu „Stop Smog” znaleźć można w przygotowanym poradniku: 


Poniżej przedstawiamy Listę rankingową wniosków spełniających regulaminowe kryteria do programu Stop Smog. Brak danego numeru na liście oznacza, że nie zostały spełnione warunki uczestnictwa w programie, w związku z czym wniosek został oceniony negatywnie:

      

Dokumenty związane z programem STOP SMOG:

Wniosek wraz załącznikami:


 

Udostępnij: