Rybnik

Program Stop Smog

Uruchomiony został punkt obsługi klienta dotyczący Programu Stop Smog.
Punkt mieści się na rybnickim kampusie przy ul. Rudzkiej 13 (budynek C, pok. 3.3.)
UWAGA! Od 1 września br. punkt zostaje przeniesiony do lokalu
przy ul. 3 Maja 27

W punkcie można uzyskać :

 • informacje dotyczące etapów realizacji programu
 • pomoc dla wnioskodawców uwzględnionych na liście rankingowej w zakresie doradztwa energetycznego (maksymalny zysk energetyczny i ekologiczny, polepszenie jakości życia mieszkańców i minimalizacja kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych).

Telefon do punktu:  (32) 494 44 54 czynny w godzinach otwarcia punktu:

 • wtorek 12.00 – 18.00;
 • czwartek: 8.00 – 14.00;
 • piątek: 8.00 – 14.00.

Kontakt mejlowy:  stop.smog.rybnik@remove-this.gmail.com

Stop Smog - dodatkowy nabór

Miasto Rybnik ogłasza dodatkowy nabór do programu Stop Smog.
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2022. 

Wnioski można  składać:

 • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2) w godzinach obsługi Klientów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2,
  44-200 Rybnik. 
 • w całodobowym w wrzutomacie, ustawionym przed wejściem do budynku UM od strony ul. Miejskiej.

Szczegółowych informacji udziela punkt Obsługi Klienta dot. Programu Stop Smog z siedzibą w przy ul. Rudzkiej 13 (budynek C pok. 3.3.) w godzinach otwarcia:

 • wtorek 12:00-18:00
 • czwartek 8:00-14:00
 • piątek 8:00-14:00

Dane kontaktowe do punktu obsługi:

 • tel. 32 4944454
 • e-mail: smog.rybnik@gmail.com

Dokumenty związane z programem STOP SMOG


  • Pierwszy nabór wniosków trwał od 16 listopada do końca 2020 roku. 

  Program „Stop Smog” wdrażany przez Miasto Rybnik polega na wymianie bądź likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji budynku lub podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź gazowej w budynkach jednorodzinnych.

  Program kierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych - zostanie nim objętych do 100 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą może być właściciel bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (lub wyodrębnionych lokali w budynkach jednorodzinnych) na terenie Miasta Rybnika.

  Podstawowe informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu „Stop Smog” znaleźć można w przygotowanym poradniku: 


  Poniżej przedstawiamy Listę rankingową wniosków spełniających regulaminowe kryteria do programu Stop Smog. Brak danego numeru na liście oznacza, że nie zostały spełnione warunki uczestnictwa w programie, w związku z czym wniosek został oceniony negatywnie:

   

  Poniżej listy wnioskodawców zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do programu Stop Smog:

        

  Dokumenty związane z programem STOP SMOG:

  Wniosek wraz załącznikami:


   

  Udostępnij: