Rybnicka Rada Kobiet

Zarządzeniem nr 694/2018 z dnia 5 października 2018 r. Prezydent Miasta Rybnika utworzył Rybnicką Radę Kobiet. Rada działa w obszarze równouprawnienia płci, w zakresie eliminowania wszelkich dyskryminacji związanych z płcią, wyznaniem, narodowością, orientacją seksualną, niepełnosprawnością.

Do zadań Rady należy:

 • diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w mieście; 
 • działania na rzecz równouprawnienia osób w zakresie płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności w mieście poprzez: 
  a) edukację równościową mieszkańców Rybnika, 
  b) edukację seksualną dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, 
  c) organizowanie i wspieranie akcji społecznych oraz imprez podejmujących temat równouprawnienia; 
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących obszarów, związanych z równouprawnieniem, w tym sytuacją kobiet w mieście; 
 • współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku oraz innymi radami (m.in. młodzieżową, seniorów); 
 • podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej w mieście.

Kontakt z Radą:

Profil RRK na Facebooku

 

Udostępnij: