ScrollTop-ico

Rybnicka Rada Seniorów - Strona 5 z 5


Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemicznym,
dyżury Rybnickiej Rady Seniorów są wstrzymane do odwołania.

W sprawie wydawania Ogólnopolskiej Karty Seniora prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej – tel. 32 43 92 005.


Program "Rybnik przyjazny Seniorom"

Podstawą do korzystania z ulg w ramach programu (na terenie Rybnika) jest wydawana przez Rybnicką Radę Seniorów Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Rybnik  lub dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Osoby powyżej 60 roku życia, zainteresowane uzyskaniem karty, proszone są o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej UM Rybnik - tel. 32 43 92 005. 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób po 60 roku życia i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Program zakłada ułatwienie seniorom dostępności do usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Jest to realizowane poprzez proponowanie osobom po 60 roku życia różnego typu ulg przez partnerów programu, którymi są jednostki organizacyjne miasta (w tym instytucje kultury) oraz podmioty prywatne, które zawrą z Miastem porozumienia o współpracy.

Seniorze,
Partnerze Programu "Rybnik przyjazny Seniorom"
Na sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 24 czerwca 2021 r. została przyjęta zmiana do uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom", umożliwiająca korzystanie z ulg w ramach ww. Programu także na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Rybnik nadal obowiązuje.

Aktualności

Udostępnij: