Rybnik.pl

Seniorzy - Strona 2 z 3

Celem przedsięwzięcia "Rybnik przyjazny Seniorom" jest aktywizacja osób po 60 roku życia i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Program zakłada ułatwienie seniorom dostępności do usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Jest to realizowane poprzez proponowanie osobom po 60 roku życia różnego typu ulg przez partnerów programu, którymi są jednostki organizacyjne miasta (w tym instytucje kultury) oraz podmioty prywatne, które zawrą z Miastem porozumienia o współpracy. Podstawą do korzystania z ulg w ramach programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Rybnikwydawana przez Rybnicką Radę Seniorów. Przypominamy, że osoby w wieku powyżej 60 roku życia, zainteresowane uzyskaniem karty, mogą ją odebrać podczas  cotygodniowych dyżurów Rybnickiej Rady Seniorów.

Dyżury Rybnickiej Rady Seniorów:
wtorki, w godz. 10.00-12.00
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 213

mail do RRS: rada.seniorow@miastorybnik.pl, nr tel. przewodniczącej RRS: 518-179-070
Facebook

Aktualności

Udostępnij: