ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Poradnik rybnickiego seniora

Co Rybnik oferuje najstarszym mieszkańcom? Z jakich form wsparcia mogą korzystać seniorzy? W jaki sposób osoby w wieku 60+ mogą twórczo spędzać czas i rozwijać pasje? Na te i inne pytania odpowiada Poradnik rybnickiego seniora. 

Publikacja pokazuje możliwości, jakie Rybnik oferuje w zakresie aktywności społecznej i wsparcia osób starszych. Znaleźć tu można dane o instytucjach, programach i inicjatywach adresowanych do seniorów czy dostępnych formach pomocy. Są też informacje o funkcjonujących w mieście prosenioralnych organizacjach i stowarzyszeniach oraz o ułatwieniach i udogodnieniach dla seniorów w różnych obszarach życia. Są też oczywiście wskazówki w zakresie tego, jak ciekawie spędzać czas i rozwijać zainteresowania.

Seniorze! Chcesz uzyskać informacje o tym, jak załatwić jakąś sprawę?
Dążysz do większej aktywności społecznej?
Jesteś zainteresowany ofertą kulturalną?
Potrzebujesz informacji o senioralnych stowarzyszeniach?
Przeczytaj poradnik, skontaktuj się, korzystaj z oferty Miasta!

Udostępnij: