ScrollTop-ico

CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. ruszyło zbieranie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Punkt obsługi klienta

Punkt,  w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji do CEEB mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rzecznej 8 (na parterze po prawej stronie) i działa w godzinach obsługi klientów UM:

  • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
  • czwartek: 8.00 – 17.30;
  • piątek: 8.00 – 12.30.

W tych samych godzinach czynny jest też telefon do punktu: 32 43 92 398.

Ponadto w punkcie tym można uzyskać informacje dotyczące:

  • terminu wymiany źródła ciepła oraz zapisów uchwały antysmogowej,
  • źródeł dofinansowania,
  • etapu realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy programu Czyste Powietrze – ten punkt w dalszym ciągu mieści się na kampusie przy ul. Rudzkiej 13 budynek C).

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Termin złożenia deklaracji:

  • dla istniejących budynków - 12 miesięcy,
  • dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.

Pobierz deklarację:

Więcej informacji:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie  > Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Udostępnij: