Czyste Powietrze

Z programu "Czyste Powietrze" korzystać mogą osoby:

 •  posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku
 •  które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w terminie do 30 czerwca 2027 r.

 • Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.
 • Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
   

Punkt konsultacyjny programu ,,Czyste powietrze” w Rybniku
kampus, ul. Rudzka 13 (budynek A)

tel. 517 664 090, mail: czystepowietrze@feio.pl 
http://www.czystepowietrzedlarybnika.pl/

Godziny otwarcia punktu      Facebook

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

 • przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia "z drogi", gdyż czas między wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia)
 • na wizycie prosimy ubierać maseczki, bądź inne zakrycie twarzy
 • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni
 • prosimy o posiadanie własnego długopisu
 • na korytarzu prosimy zachować zalecane odległości między sobą

Video-instrukcja ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze:

Udostępnij: