ScrollTop-ico

Czyste Powietrze

Dla kogo jest program Czyste Powietrze??

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w terminie do 30 czerwca 2027 r.

  • Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.
  • Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
     

Punkt konsultacyjny programu ,,Czyste powietrze” w Rybniku
Kampus, ul. Rudzka 13 (budynek C, pok. 3.2)

tel. 517 664 090, mail: czystepowietrze@feio.pl 
www.powietrzerybnik.pl

Godziny otwarcia punktu      Facebook

Pierwszeństwo w obłudze mają osoby umówione na wizytę. 

25 października przy ul. Rudzkiej 13  C uruchomiony został
dodatkowy punkt konsultacyjno-informacyjny
dla osób zainteresowanych dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”
.

Obsługa w punkcie (pokój 3.3) prowadzona jest przez trzy dni w tygodniu:
w poniedziałek i wtorek w godzinach 8.30 – 14.30 i w czwartek w godzinach 10.00 – 17.00 
UWAGA! Można wcześniej umówić się telefonicznie
pod numerem 32 4392 192.  

(numer dostępny jest TYLKO w środy w godzinach 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00-12.30).

Udostępnij: