Rybnik.pl

Czyste Powietrze

Z programu "Czyste Powietrze" korzystać mogą osoby:

  •  posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku
  •  które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w terminie do 30 czerwca 2027 r.

  • Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.
  • Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
     

Punkt konsultacyjny programu ,,Czyste powietrze” w Rybniku
kampus, ul. Rudzka 13 (budynek D)

tel. 517 664 090, mail: czystepowietrze@feio.pl 
Godziny otwarcia punktu:

Uwaga! Do końca kwietnia br. punkt będzie pracował w trybie zdalnym, będą udzielane telefoniczne i mailowe porady w godzinach zgodnych z harmonogramem otwarcia.
W sytuacji pilnej potrzeby wysłania wniosku pracownik punktu po wcześniejszym umówieniu terminu otworzy punkt i pomoże dopełnić wszelkich formalności z tym związanych.

Video-instrukcja ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze:

Udostępnij: